I fire dage vil "smutvejen" kun være farbar i en retning.

Mange bruger Plovfuren som en "smutvej". Men i den kommende uge - i efterårsferien - vil der blive foretaget vedligeholdelsesarbejde.

- Vi har det problem, at grus langs Plovfuren, især på den sydlige del, hurtigt skylles væk, når det regner. For at rette op på det ændrer vi nu lidt på afvandingsforholdene langs Plovfuren, så vi fremover kan klare den løbende vedligeholdelse af vejen lidt lettere, forklarer ingeniør Brian Simmelsgaard fra Kolding Kommune.

Det gælder strækningen mellem mellem Seest og Plovfuren. Der vil være ensrettet og det er fra Stadionvej, hvor man drejer ned af Plovfuren og mod Seest. Arbejdet foregår fra tirsdag til fredag. I dette tidsrum må bilister finde alternative ruter.

I uge 43 skal der laves lidt asfaltarbejde. Det laves uden for myldretiden.

På kortet nedenunder kan du se, hvordan der skiltes under vejarbejdet...

Kort: Kolding Kommune.

Flere danskere ventes, at holde efterårsferie i Danmark.

Coronakrisen er årsagen til, at flere danskere ventes, at holde efterårsferie herhjemme i Danmark, oplyser Vejdirektoratet.

Derfor kan der blive ekstra pres på vejene. Især lørdag venter Vejdirektoratet, at der vil være meget trafik på vejene og det gælder også motorvejen omkring Kolding.

Trafikanterne skal forberede sig på tæt trafik og periodevise forsinkelser, især på motorvej E20 i vestgående retning fra hovedstadsområdet mod Jylland samt på E45 Sønderjyske Motorvej.

Derudover forventer Vejdirektoratet også, at der vil være ekstra mange biler på vejene i de store sommerhusområder rundt omkring i landet.

Efterårsferiens sidste weekend forventes at blive mere rolig, men dog stadig med tæt trafik, særligt om lørdagen fra Jylland mod hovedstadsområdet.

Der er dog gode nyheder til pendlerne. Ferien byder på mindre trafik end sædvanligt på hverdagene, så Vejdirektoratet forventer kortere rejsetid på de store veje, også i myldretiden.

Gode råd til ferieturen

· Kør uden for de mest trafikerede tidsrum og sæt god tid af til rejsen

· Hold dig opdateret om den aktuelle trafiksituation på www.trafikinfo.dk

· Hold god afstand til den forankørende og vær opmærksom på midlertidige hastighedsnedsættelser, for eksempel ved vejarbejder

Grafik: Vejdirektoratet.

Omkring halvdelen af alle tilskadekomne i Sydøstjylland forulykkede i byerne, mens hovedparten af de dræbte mistede livet uden for byerne, viser ny rapport fra Vejdirektoratet.

I 2019 kom 227 personer til skade, og 19 personer blev dræbt i trafikken i Sydøstjyllands Politikreds. Det viser en ny rapport over ulykker fordelt på politikredse fra Vejdirektoratet.

- Antallet af lettere tilskadekomne er faldet meget fra 2015 til 2019. Der var 38 personer, der kom lettere til skade i 2019, mens der var 66 personer i 2015. Samme udvikling ses ikke for de alvorligt tilskadekomne, hvor der i 2019 var 189 personer, som kom alvorligt til skade. Det er det højeste antal, der har været i de seneste fem år, fortæller Vejdirektoratets trafiksikkerhedsekspert, Marianne Foldberg Steffensen, i en pressemeddelelse.

Hovedparten af de dræbte mistede livet på landevejen

Rapporten viser også, at der var næsten lige så mange, der forulykkede i en byzone som i en landzone i Sydøstjyllands Politikreds. Helt konkret forulykkede 52 procent af de dræbte eller tilskadekomne i en landzone og 48 procent i en byzone.

På landsplan var 42 procent af personskaderne i landzone. Dermed var der en større andel af personskader i en landzone i politikredsen end på landsplan.

Der var stort set også lige så mange alvorligt tilskadekomne i byområderne som i landområderne i politikredsen. Samme fordeling ses dog ikke for de dræbte. 15 ud af de 19 dræbte i Sydøstjylland Politikreds mistede livet i landzone.

- Hovedparten af de dræbte i Sydøstjyllands Politikreds mistede livet i en landzone. Ulykker, der sker i en landzone, vil oftere ske med højere hastighed end i byerne. Dermed stiger risikoen for, at ulykken medfører alvorlig personskade, forklarer Marianne Foldberg Steffensen.

Forsat mange unge blandt de tilskadekomne og dræbte

Hvis man i rapporten dykker ned i ulykker blandt unge, udgjorde de 18-24-årige i 2019 14 procent af de dræbte og tilskadekomne i politikredsen, mens de kun udgjorde 8 procent af befolkningen i Sydøstjylland.

Dermed udgør unge sydøstjyder ligesom deres jævnaldrende i resten af landet en større andel af de tilskadekomne i forhold til deres andel af befolkningen.

Sydøstjyllands Politikreds dækker kommunerne i Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg.

Fartovertrædelser er årsagen til trafikulykker. Derfor går politiet i denne uge efter bilister, der kører for stærkt.

For høj fart øger risikoen for en ulykke markant og skaber utryghed hos andre trafikanter, og selv en lille overskridelse kan få fatale følger.

Det er både de store og de mindre hastighedsoverskridelser, som politiet vil notere. I 62 procent af de dødsulykker, hvor farten spiller en rolle, er det nemlig en mindre hastighedsoverskridelse, der er en medvirkende årsag, oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Hvert år bliver politiet kaldt ud til utallige trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang og i andre tilfælde mærkes de implicerede for livet. Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken, siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter:

- Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for bremselængden.

Dele af Seest Bakke skal ryddes forud for udvidelsen af krydset.

De kommende dage bliver et område på hjørnet af Seest Bakke og Tøndervej i Kolding ryddet for hække, træer og buske forud for den planlagte udvidelse af Seest Bakke-krydset.

- Vi rydder et godt 3.000 kvadratmeter stort område, så teknikerne kan komme til at tage en række jordbundsprøver. I alt skal der laves otte boringer på grunden plus to på Konstantin Hansens Vej. Resultatet af prøverne har betydning for, hvordan den kommende udvidelse af vejen skal gennemføres, fortæller anlægsingeniør Lene Pilt fra Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Trafikken påvirkes

Rydningen af området og de efterfølgende boringer kan i mindre grad komme til at påvirke trafikken de næste to uger.

- Vi sørger for, at arbejdet udføres i dagtimerne uden for myldretiden, så evt. trafikale gener bliver så små som muligt, forsikrer Lene Pilt.

Byrådet har afsat 12 mio. kr. til at omlægge Seest Bakke, så trafiksikkerheden styrkes, og trafikken kommer til at glide lidt bedre i de trafikerede kryds Vestre Ringgade-Tøndervej-Seest Bakke.

- Jeg forventer, at vi går i gang med selve anlægsarbejdet omkring efterårsferien. Afhængigt af vejret skulle vi gerne i år have udvidet Tøndervej ved Seest Bakke med et ekstra spor i vestlig retning og være godt i gang med at forberede forlægningen af den sydlige del af Seest Bakke, som kommer til at munde ud i Tøndervej 75 meter længere vestpå, forklarer Lene Pilt.

De øvrige elementer i projektet er:

Der etableres en selvstændig venstresvingsbane på Seest Bakke, så det bliver lettere for bilister at komme ud på Tøndervej i retning mod centrum.

Udmundingen af Olaf Ryes Gade i Seest Bakke lukkes.

Konstantin Hansens Vej opgraderes til gennemkørsel for trafik mellem Seest Bakke og Olaf Ryes Gade.

Hække, træer og buske bliver fjernet fra det skraverede område. Foto: Kolding Kommune.

Side 1 ud af 8