To ud af fem danskere kender ikke reglerne for gult lys i lyskryds. Det viser en ny undersøgelse.

Grønt, gult, rødt. Hver dag kører danskere landet over gennem lyskryds, selvom signalet er skiftet fra grøn til gul. To ud af fem danskere kender nemlig ikke reglerne for gult lys i trafikken. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige.

Læser man i færdselsloven, er reglerne dog helt klare; gult lys betyder stop - fuldstændig på linje med rødt. Der er dog den undtagelse, at man som bilist skal fortsætte over for gult, hvis det skaber en farlig situation at bremse op.

- I forebyggelsen af skader og trafikulykker er det vigtigt, at alle trafikanter har styr på færdselsloven, og at vi overholder den. Det skaber farlige situationer, hvis ikke trafikanter er deres ansvar bevidst og sætter sig ind i de gældende regler og love, siger direktør for Skade i Gjensidige, Henrik Sagild, i en pressemeddelelse.

Det fører ofte til farlige situationer i trafikken, når danske bilister ikke overholder loven, og kører over for gult. Fire ud af ti danskere har ifølge Kantar Gallups undersøgelse oplevet farlige situationer i trafikken, fordi en anden bilist er kørt over for gult.

Kørsel for gult skaber farlige situationer

Det er afgørende for trafiksikkerheden, at vi kan regne med hinanden og ikke laver uventede handlinger. Desværre tror hver femte dansker ifølge undersøgelsen, at man aldrig må køre over for gult – en fejl der kan skabe farlige situationer i trafikken med uventede, hårde opbremsninger. For mange kunne måske fristes til at tro, at det bare vil være bedst at stoppe for gult hver gang. Men det kan også give problemer, lyder det fra Henrik Sagild:

- Selvom det naturligvis er fornuftigt at være forsigtig i trafikken, er det vigtigste altså, at vi overholder færdselsloven og følger de samme regler. Det betyder, at man som bilist skal vurdere, om det skaber en farlig situation at bremse op. Er det tilfældet, skal man selvfølgelig ikke udsætte sig selv og sine medtrafikanter for fare. Men kan man bremse uden at skabe problemer, skal man selvfølgelig gøre det og ikke køre over for gult, fortæller Henrik Sagild.

Udover at udsætte sig selv og sine medtrafikanter for potentielt farlige situationer og ulykker, kan en tur over for gult også udløse en bøde på op til 1500 kroner.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige i december 2020 blandt 1506 repræsentativt udvalgte danskere.

Hvornår må du køre over for gult i bil?

• Kun hvis jeg kan nå over inden det skifter til rødt 7%
• Hvis jeg når ind i lyskrydset mens det er gult 28%
• Hvis det skaber en farlig situation hvis jeg bremser 59%
• Hvis der er få eller ingen trafikanter i krydset 0%
• Man må aldrig køre over gult 20%
• Andet, notér 1%
• Ved ikke 4%

Har du oplevet farlige situationer i trafikken, fordi du eller en anden trafikant kørte over for gult?

• Ja, fordi jeg selv kørte over for gult 5%
• Ja, fordi en anden kørte over for gult 39%
• Nej 50%
• Ved ikke 9%

Krydset står først helt færdigt i midten af 2021.

Arbejdet med at gøre vejkrydsene Vestre Ringgade-Tøndervej-Seest Bakke mere trafiksikre og få trafikken til at glide bedre, er i fuld gang.

Tøndervej spærres umiddelbart efter udmundingen af Seest Bakke på vej ud af byen fra lørdag den 12. december, klokken 06 til mandag den 14. december klokken 06. Bilisterne henvises til omkørsel via Holbergsvej.

Det skal der laves:

Seest Bakke forlægges – dvs. forløbet af den sydlige del af vejen flyttes, så Seest Bakke kommer til at munde ud i Tøndervej 75 meter længere vestpå.

Der etableres en selvstændig venstresvingsbane på Seest Bakke, så det bliver lettere for bilister at komme ud på Tøndervej i retning mod centrum.

Den nordlige del af Tøndervej udvides ved Seest Bakke med et ekstra spor i vestlig retning.

Udmundingen af Olaf Ryes Gade i Seest Bakke lukkes.

Konstantin Hansens Vej opgraderes til gennemkørsel for trafik mellem Seest Bakke og Olaf Ryes Gade.

Udvidelsen af krydset vil koste omkring 12 millioner kroner. Arbejdet forventes afsluttet den 30. juni næste år.

Se billederne nedenunder...

Udvidelse af kryds lukker trafikerede veje i to weekender.

Arbejdet med at udvide Seest Bakke-krydset vil påvirke trafikken i to weekender i december. Først bliver Seest Bakke lukket for gennemkørsel, dernæst kommer turen til Tøndervej. I begge tilfælde etableres omkørsel for både bilister og cyklister, oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

- Tøndervej er en af vores allermest trafikerede veje, og Seest Bakke er en central vej for borgerne i Seest. Derfor vil det selvfølgelig kunne mærkes, når vi midlertidigt lukker de to veje for gennemkørsel. Ved at lægge arbejdet i weekenden sikrer vi, at færrest muligt bliver berørt, når de skal på arbejde, forklarer anlægsingeniør Lene Pilt.

Her er vejene spærret

De to veje er spærret for gennemkørsel i følgende tidsrum:

Seest Bakke: Spærres ved udmundingen i Tøndervej fra lørdag den 5. december, kl. 06, til mandag den 7. december, kl. 06.

Tøndervej: Spærres umiddelbart efter udmundingen af Seest Bakke på vej ud af byen fra lørdag den 12. december, kl. 06, til mandag den 14. december, kl. 06.

Med undtagelse af de to strækninger, som afspærres, vil begge veje være åbne for trafik som normalt.

- Vi sørger selvfølgelig for at skilte omhyggeligt med omkørsel i de to weekender. Bilisterne henvises til Holbergsvej, mens vi laver nogle lidt kortere omkørsler for cyklisterne, fortæller Lene Pilt, som anbefaler trafikanterne at afsætte lidt ekstra tid til turen i de to weekender.

Nye ledninger

De to veje spærres for gennemkørsel i forbindelse med, at der skal lægges nye ledninger i jorden. I øjeblikket ligger ledningerne, der bl.a. forsyner os med strøm og internet, under fortovet langs Tøndervej og Seest Bakke. Disse fortove bliver flyttet nogle meter i forbindelse med udvidelsen af krydset, og under de nye fortove skal der lægges nye ledninger.

- Fordelen ved at have ledningerne liggende under fortovet er, at de er lettere at komme til, hvis der f.eks. skulle ske brud på ledningerne, forklarer Lene Pilt.

Normalt kan man skyde nye ledninger under krydsende veje, så man undgår at grave vejene op. Men det går ikke i krydset Tøndervej/Seest Bakke, da området er noget af et knudepunkt for ledninger, der forsyner store dele af Kolding med strøm, internet, vand, varme, osv.

- Risikoen for at ødelægge nogle af de eksisterende ledninger og dermed lukke for f.eks. strøm eller netforbindelse er simpelthen for stor til, at vi tør skyde nye ledninger under vejen. I stedet bryder vi asfalten op og graver forsigtigt ud til nye ledninger, slutter Lene Pilt.

Spærring Tøndervej

Spærring Seest Bakke

Fra i dag, tirsdag, kan du downloade den længe ventede kørekortapp til mobiltelefonen.

Men det er lang fra sikkert, den fungerer.

Er du Iphone-bruger skal du nemlig som et minimum have en Iphone 7, og har du ikke det kan du glemme alt om den app, staten har betalt ikke mindre end 45 mio. kroner for at få sat i værk.

På Android-telefoner kræves det, at telefonen har indbygget den såkaldte NFC-teknologi, hvilket de fleste nye smartphones har.

I en pressemeddelelse siger transportminister Benny Engelbrecht, at man kan vælge at fortsætte med det fysiske kørekort, hvis man hellere vil det. Men ministeren regner med, at relativt mange mennesker tager appen til sig.

- De fleste har jo mobiltelefonen på sig i forvejen, når de er ude og transportere sig, siger Benny Engelbrecht.

Om prisen på de 45 mio. kroner siger ministeren:

- Jeg synes, det er givet godt ud i betragtning af, at vi har fået en sikker løsning for borgerne - men også for myndighederne.

Digitaliseringsstyrelsen oplyser i øvrigt, at også det gule sundhedskort i løbet af 2021 lanceres i en digital udgave.

Larm fra trafikken er den værste støjkilde, og alene i Kolding vurderer Vejdirektoratet, at mindst 1305 boliger er udsatte.

Vidste du, at mere end 28 procent af alle danske boliger er påvirket af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB? Alene i Kolding er det Vejdirektoratets vurdering, at 1305 boliger med beliggenhed ud til statens veje er udsatte (i følge Vejdirektoratets støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023, rapport 593, red.)

Mette Sørensen, seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse, fortæller om de helbredsmæssige risici, der er forbundet med støjen:

- Forskning viser, at trafikstøj øger risikoen for hjertekarsygdomme. I 2003 vurderede Miljøstyrelsen, at mellem 200-500 mennesker i Danmark dør for tidligt på grund af støjgener, og eftersom flere forskningsresultater er kommet til siden, kan tallet meget vel være steget i mellemtiden. Derudover forsker man lige nu i en lang række andre sygdomstilfælde, som støjgener kan være årsag til. Det er altså et stort problem, som man ikke skal tage for let på, siger hun i en pressemeddelelse.

Placering af soveværelse og lydreducerende vinduer

De konkrete råd fra Kræftens Bekæmpelse lyder derfor:

- For at reducere støj har vi brug for forebyggende tiltag såsom støjreducerende asfalt, støjbarrierer ved de store veje, mulighed for at sænke fartgrænser og begrænse trafikken om natten. Vi ved nemlig, at det er problematisk, når man får nattesøvnen forstyrret af støj. Derfor er det også en god idé at vende soveværelset væk fra gaden, fortæller Mette Sørensen.

Et andet godt råd er, at du overvejer lydreducerende vinduer i dit hjem. Sådan lyder det både fra Mette Sørensen hos Kræftens Bekæmpelse samt Casper Burkal, der er tømrermester i Bork & Burkal, og som holder til i Kolding. Han er specialiseret i blandt andet støjreducerende løsninger.

- Du kan reducere støjgener væsentligt med de rigtige vinduer. Faktisk kan du dæmpe støj udefra med 5 decibel sammenlignet med et standardvindue. Den faktiske oplevelse svarer til, at man fjerner 70 procent af trafikstøjen. Med andre ord: Du kan fjerne syv ud af ti biler, der kører forbi din bolig. Det er alligevel ikke så lidt, fortæller Casper Burkal.

Side 1 ud af 10