Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

De seneste års milde og snefri vintre har fået bilejere i Kolding til at droppe vinterdæk til fordel for helårsdæk, fortæller lokalt autoværksted. Ekspert i dæksikkerhed kalder helårsdæk et kompromis.

Det er efterhånden mange år siden, at de 32.000 koldingensiske familier med bil har skullet bekymre sig om, at sne og frost har gjort vejene ufremkommelige. Fra 2013 til 2018 havde vintrene en gennemsnitstemperatur, der var 2,45 grader højere end klimanormen, og de milde vintre kan aflæses i vores dækvalg.

Ifølge tal fra autoværkstedskæden QuickPot i Kolding er salget af helårsdæk mere end fordoblet fra 2013 til 2018. I samme periode dalede salget af vinterdæk med næsten 15 procent – hvor virksomhedens vækst er modregnet.

- Med det gode vejr vi har haft de seneste par år, er det helt forståeligt, at helårsdæk begynder at ligne et solidt alternativ, så man slipper for dækudskiftning. Men her skal man bare huske, at man ofrer ekstra sikkerhed for at undgå en smule besvær med dækskift. Rent sikkerhedsmæssigt er den bedste helårsløsning stadig at have dæk, der passer til sæsonen, siger værkstedschef hos QuickPot Kolding, Lars Amtoft Uglebjerg, i en pressemeddelelse.

Han mener, at helårsdæk i visse tilfælde kan være et fint alternativ til vinterdæk. Men det forholder sig helt anderledes med sommerdæk i vinterperioden. Ved frost og sne fungerer sommerdækket så dårligt, at det kan være decideret farligt at køre på i trafikken. Af samme årsag anbefaler han – på lige fod med både Rådet for Større Dæksikkerhed og FDM – at skifte til vinterdæk, så snart gennemsnitstemperaturen er under syv grader.

Et kompromis

Hver vinter foretager Rådet for Større Dæksikkerhed en optælling af tusindvis af danske biler, hvor det undersøges, hvilke dæk der køres med. Seneste vinter kørte 7 procent på helårsdæk, mens 10 procent havde sommerdæk på.

- Helårsdæk er blevet populære, men det vil altid være et kompromis – som at bære den samme jakke hele året rundt. Helårsdæk er ikke et reelt alternativ til vinterdæk, men en alternativ løsning for de, der ikke kører langt og kan lade bilen stå, når der er sne og is. Den eneste rigtige løsning er i mine øjne at bruge vinterdæk om vinteren og sommerdæk om sommeren, forklarer Volker Nitz, der er direktør i Dækbranchen Danmark.

Ifølge de markedsførende, uafhængige tests gennemført af den tyske bilistforening ADAC, når ingen helårsdæk en rating af vinteregenskaberne, der er lige så god som vinterdæk.

Trafikken er udfordret omkring Kolding.

Der er kødannelser på motorvejen mellem Lunderskov og Kolding S. Det skyldes et tidligere uheld samt at ferietrafikken for alvor er sat ind.

Der er sågar trafikproblemer gennem hele Kolding, hvor trafikken enten står helt stille eller snegler sig afsted.

Trafikken på motorvejen skulle begynde at løsne op ved 14-tiden, mener Vejdirektoratet i følge Ekstra Bladet.

Se videoen nedenunder....

I tre uger spærres skolevej i Kolding helt for trafik.

I de næste tre uger spærres en del af Ålykkegade i Kolding - strækningen grænser op til Aalykkeskolen og vil være lukket for al trafik, oplyser Kolding Kommune.

- Vi har med vilje lagt vejarbejdet, så det strækker sig ind over skolernes efterårsferie for at begrænse generne for eleverne og skolens medarbejdere. Men i ugen før og efter efterårsferien må børn og voksne belave sig på, at turen til og fra skole kan være lidt mere besværlig, siger anlægsingeniør Lene Pilt i en pressemeddelelse.

Hastigheden skal dæmpes

Arbejdet på Ålykkegade kommer primært til at foregå på strækningen mellem Engstien og Skovbogade. I krydset Skovbogade/Ålykkegade skal der etableres en hævet overflade for at dæmpe hastigheden blandt trafikanterne nær skolen. Herudover renoveres fortovet, og der bliver etableret en ny regnvandsledning.

- Der vil i hele perioden være adgang til Engstien, men den berørte strækning på Ålykkegade vil være lukket 7.-25. oktober for alle trafikanter – også cyklister og fodgængere. I stedet er der adgang til skolen og området i øvrigt via Skovbogade, forklarer Lene Pilt.

Svært at vende med bil

Mulighederne for at vende med en bil på Skovbogade vil være begrænset. Derfor anbefaler Lene Pilt, at forældre, som plejer at køre deres børn i skole, i stedet følger deres børn til skole til fods eller på cykel.

Stierne mellem Vejlevej og skolen benyttes i vid udstrækning af både fodgængere og cyklister, som kommer inde fra byen. Disse stier bliver ikke berørt af vejarbejdet.

Der er omkørsel via Skovbogade.

Vejarbejdet mellem Engstien og Skovbogade markerer afslutningen på den omfattende renovering af Ålykkegade, som har stået på siden august. Når den sidste strækningen ved skolen er færdig, åbnes der for trafikken i hele området, men der vil stadig være detaljer, som skal finpudses. I slutningen af uge 45 ventes projektet endeligt afsluttet.

”Kør bil, når du kører bil” og ”Kør cykel, når du kører cykel”.

Disse budskaber vil de kommende uger møde trafikanterne i Kolding Kommune i form af plakater ved en række p-pladser. Sammenlagt bliver der opsat 100 plakater for at få bilister og cyklister til at droppe den håndholdte mobil, når de bevæger sig ud i trafikken.

Sammen med 65 andre danske kommuner, Rådet for Sikker Trafik samt Forsikring & Pension deltager Kolding Kommune i en landsdækkende kampagne mod uopmærksomhed i trafikken. Tal fra Vejdirektoratet viser, at uopmærksomhed er involveret i en tredjedel af alle dødsulykker på vejene.

- Det kan vi gøre meget bedre. Det er et skræmmende højt tal, og det duer bare ikke, at man lader mobilen stjæle ens opmærksomhed, når man kører bil eller cykler. For nylig er der indført klip i kørekortet for at bruge håndholdt mobil og andet elektronisk udstyr bag rattet, og forhåbentlig kan denne kampagne bidrage yderligere til at skabe gode trafikale vaner, siger Jakob Ville, formand for Teknik- og Klimaudvalget, i en pressemeddelelse.

Mange trafikanter nikker genkendende til, at mobiltelefonen kan give farlige situationer i trafikken. I en undersøgelse har Epinion på vegne af Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension spurgt 1.500 trafikanter, hvor ofte de har oplevet farlige situationer i trafikken, fordi føreren af en bil, cykel eller et erhvervskøretøj brugte mobilen håndholdt. Cirka seks ud af ti siger, at det har de oplevet en til flere gange på en måned.

- Lige som det er lykkes at gøre spritkørsel uacceptabelt, vil vi også have gjort uopmærksomhed bag rattet eller på cyklen til noget, som vi alle tager afstand fra. Det sociale pres er enormt vigtigt, hvis det skal lykkes at ændre den her uheldige og farlige adfærd i trafikken, siger Lisbeth Sahl, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Vejarbejdet finder sted fra motorvejskryds Kolding vest og til afkørsel Vonsild.

Fra mandag den 9. september og cirka tre uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på E45 Sønderjyske Motorvej ved Kolding samt asfalten på rastepladsen Hylkedal Vest, oplyser Vejdirektoratet.

Arbejdet finder sted i sydgående retning mellem Motorvejskryds Kolding Vest og frakørselsrampe 65b Vonsild.

Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.

Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Arbejdet vil primært blive udført som aften- og natarbejde mellem klokken 18.30 – 06.00, dog på søndage fra klokken 20.30 - 06.00.

Konkret vil asfaltarbejdet få følgende konsekvenser:

· I arbejdsperioderne ledes den sydgående trafik over i nordgående spor med ét spor farbart i begge retninger.
· Til- og frakørselsrampe 65a Kolding S i sydgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.
· Rasteplads Hylkedal Vest vil være spærret i arbejdsperioderne fra kl. 19.30 til 06.00, dog på søndage fra klokken 21.30 - 06.00.

Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.

I denne uge bliver der 30 steder i Kolding Kommune opsat skilte, som opfordrer bilisterne til at sænke farten. Budskabet skal få trafikanterne til at lette på speederen.

Sammen med 80 andre kommuner deltager Kolding i Rådet for Sikker Trafiks kampagne ”Sænk farten – bare lidt” de kommende uger.

Her i kommunen bliver der sat skilte op på strækninger i det åbne land, hvor man må køre 80 km/t, og hvor bilisterne let kommer til at køre lidt for stærkt, oplyser Kolding Kommune.

- Skiltene er spredt ud over hele kommunen, så det gode budskab når bredt ud. Mit håb er, at skiltene vil få trafikanterne til at kaste et blik på speedometeret og overveje, om de kører for stærkt. Forskningen peger jo entydigt på, at selv mindre fartoverskridelser betyder meget for, hvor galt det går, hvis der sker en ulykke, siger Jakob Ville, formand for Teknik- og Klimaudvalget.

I en undersøgelse, som Promonitor har gennemført for Rådet for Sikker Trafik i 2018, siger 30 procent af de danske bilister, at de altid, ofte eller en gang i mellem kører 100 km/t på en strækning, hvor de kun må køre 80 km/t.

Og det er et problem. For det er ikke kun de meget høje hastighedsoverskridelser, der giver ulykker på vejene. I 62 procent af de dødsulykker, hvor der er for høj fart involveret, var hastighedsgrænsen overskredet med mindre end 20 km/t. Så de små fartoverskridelser koster altså også mange liv.

- Det kan være svært at forstå, hvorfor selv en lille hastighedsoverskridelse kan gøre stor skade. Mange bilister kører på erfaringen og har ikke tidligere oplevet, at farten i sig selv er en trussel for trafiksikkerheden. Men den dag de pludselig skal bremse op, fordi der sker noget uventet, har hastigheden afgørende betydning for, om der sker en ulykke, og hvor alvorligt udfaldet bliver, siger seniorprojektleder Michelle Laviolette fra Rådet for Sikker Trafik.

Manglende søvn og bilkørsel er en cocktail, der er ligeså farligt som at køre spirituskørsel. Alligevel erkender tusindvis af danske bilister, at de er faldet i søvn bag rattet eller har haft svært ved at holde sig vågne, mens de kørte bil.

Træthed hos bilister er hvert år skyld i mange ulykker på de danske veje, men alligevel erkender halvdelen af danske bilister, at de har haft svært ved at holde sig vågne, mens de kørte bil. Det viser en ny rundspørge, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige Forsikring.

Her svarer 48 procent af de adspurgte, at de har haft svært ved at holde øjnene åbne, mens de kørte, mens hele seks procent erkender, at de er faldet i søvn i et kort øjeblik, mens de har kørt bil. Samtidig svarer godt hver tiende af de adspurgte, at trætheden bag rattet har gjort, at de har været tæt på at ende i et uheld, mens to procent erkender, at de har været involveret i et uheld som direkte følge af træthed.

Havarikommissionen For Vejtrafikulykker har tidligere analyseret 300 ulykker med dræbte eller alvorlige personskader over en 10-årig periode, og her viste det sig, at otte procent af ulykkerne skyldtes søvn eller træthed.

Bilister bør tænke sig om en ekstra gang

Og den høje risiko for at ende i en ulykke på grund af træthed, bør få danske bilister til at tænke sig om en ekstra gang, inden de sætter sig bag rattet, lyder det fra Henrik Sagild, der er skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

- Det er foruroligende mange danske bilister, der sætter sig trætte bag rattet, hvor de ikke kun er til fare for dem selv, men også for deres medtrafikanter. Derfor bør der komme yderligere fokus på problemet, så bilisterne kan blive bedre til at tænke sig om en ekstra gang, fortæller Henrik Sagild, der også peger på en række forholdsregler, man kan tage sig som bilist.

- Hvis du først er så træt, at du har svært ved at holde øjnene åbne, så hold ind til siden og tag dig en lur på 10-20 minutter, så du kan blive frisk nok til at komme frem til din destination. Du kan også parkere bilen og gå en tur, så du får frisk luft og gang i blodomløbet, siger Henrik Sagild, der samtidig gerne vil punktere myten om, at nedrullede vinduer og høj musik er nok, hvis først trætheden har meldt sig.

Vognmanden nægtede først, at ville betale for reparation af lastbilen og bøde.

En rutinemæssig kontrol af en litauisk lastbil foretaget af Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd tirsdag den 20. august ved Kolding afslørede, at der var blevet manipuleret med lastbilens forureningsbegrænsende udstyr. Desuden var der ikke betalt afgift til statskassen for retten til at benytte vejnettet.

Lastbilen blev eskorteret til et autoriseret værksted for reparation. Vognmanden ville dog i første omgang hverken lade sin lastbil reparere eller betale den bøde, han havde fået, på 57.500 kroner. Dette medførte til sidst, at chaufføren måtte forlade sin lastbil, som herefter blev tilbageholdt af politiet. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Efterforskning i sagen viste, at den litauiske vognmand havde 17 lastbiler kørende i Danmark. Fælles for alle lastbilerne var, at der ikke var betalt afgift til statskassen for retten til at benytte vejnettet.

Dette bevirkede, at der i fredags blev foretaget endnu en kontrol af en af vognmandens lastbiler ved Skanderborg. Selv om vognmanden få dage forinden havde fået en bøde for netop ikke at have betalt afgiften til staten, så afslørede kontrollen fredag, at det ikke havde fået vognmanden til at ændre praksis. Denne gang blev bøden fastsat til 70.000,00 kroner. Da vognmanden ikke kunne betale på stedet, blev lastbilen tilbageholdt indtil mandag morgen, hvor bøden blev betalt. Lastbilen blev herefter frigivet.

Efterfølgende kunne det konstateres, at der nu var blevet betalt afgift til statskassen for alle vognmandens lastbiler.

Fakta

Alle udenlandske køretøjer over 12 tons skal betale en afgift til statskassen for retten til at benytte motorvejsnettet.

En dagsbillet koster ca. 60 kroner, mens en manglende betaling udløser en bøde pr. dag, der starter ved 2.500 kroner pr. dag. Ved gentagelsestilfælde er taksten 5.000 kroner pr. dag.

Der er markante forskelle på, hvilke medbilister danskerne har mest tillid til, viser ny undersøgelse fra Applus Bilsyn.

Hvem ville du helst have til at køre bilen i vejbanen ved siden af dig, og hvem så du helst lod bilnøglerne blive derhjemme i skuffen?

Bilsynskæden Applus Bilsyn har spurgt 2.458 bilejere, hvilke bilister de er mest trygge ved i trafikken.

Hele 67 procent har mest tillid til bilister i alderen 34 til 55 år, mens hver fjerde peger på de lidt ældre mellem 55-70 år.

Er man derimod ung eller over den pensionsmodne alder, ja, så hører man til blandt de medtrafikanter, der er mindre tillid til.

Kun to procent er mest trygge ved bilister over 70 år. Knap fem procent svarer, at yngre bilister mellem 18 og 34 år skaber mest tryghed, fremgår det af undersøgelsen.

Trafikskadetal fra Vejdirektoratet i 2018 viser, at flest unge af alle kommer til skade i trafikken.

Kør med sund fornuft

- Jeg tror, at de fleste bilister - og respondenter i undersøgelsen - er bevidste om, at især unge mænd er involveret i trafikulykker, hvilket også bekræftes af Vejdirektoratets tal. Det er altid befordrende for trafiksikkerheden, at man som bilist bruger sin sunde fornuft. Det vil sige orientere sig grundigt, følge hastighedsbegrænsningen og flowet i trafikken samt ikke tage unødige risici som f.eks. at tale i mobiltelefon. Ser vi på det mere mekaniske, opfordrer vi til, at bilen er undersøgt for fejl. En slidt bremse eller f.eks. fejl på positionslyset kan have afgørende betydning for sikkerheden, siger Per V. Rasmussen, administrerende direktør hos Applus Bilsyn.

Tilbage står det måske sjoveste spørgsmål: Hvem er der mest tillid til bag rattet, kvinder eller mænd?

Her peger 58 procent på mænd. Dog er der markant flere mænd blandt de adspurgte, der peger på kvinder, end omvendt.

Ifølge ulykkestallene fra Vejdirektoratet sidste år var 71 procent af de dræbte og 61 procent af de alvorligt tilskadekomne i trafikken mænd.

Fra næste uge og frem til midten af september skal der lægges ny asfalt på tre af de mest trafikerede veje i Kolding by.

Arbejdet udføres i aften- og nattetimerne, hvor vejene bliver helt eller delvist spærret af, og der etableres omkørsel. I dagtimerne vil vejene være åbne for trafik som normalt. Beboerne i området må forudse støjgener fra asfaltarbejdet, oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Sammenlagt skal en strækning på knap tre km på Koldings ringvejssystem have ny asfaltbelægning. Det drejer sig om Ndr. Ringvej på strækningen Vejlevej-Frydsvej samt Vejlevej og Vestre Ringgade på strækningen Galgebjergvej/Islandsvej-Ålegården.

- Den eksisterende belægning er meget slidt, så der er behov for ny asfalt. Vi har valgt at udføre arbejdet i aften- og nattetimerne, selv om det betyder støjgener for beboerne i området. Der er så meget trafik på de pågældende strækninger, at det ville skabe store trafikale problemer, hvis vi lukkede vejene af i dagtimerne. Ved at henlægge arbejdet til aften- og nattetimerne bliver færrest mulige trafikanter berørt, og samtidig kan opgaven gennemføres på kortere tid end ellers, fortæller vejingeniør Rasmus N. Bonde.

Tidsplan

Alt arbejde bliver udført i aften- og nattetimerne fra klokken 19 og indtil senest klokken 06 næste morgen.

I første fase kommer der ny asfalt på Ndr. Ringvej på strækningen Vejlevej-Frydsvej. Onsdag den 28. august og torsdag den 29. august bliver den gamle asfalt fræset af. Det er den mest støjende del af projektet. Fra søndag den 1. september til fredag den 6. september bliver der lagt ny asfalt på.

Herefter rykker asfaltarbejderne videre til Vejlevej og Vestre Ringgade. Her skal der lægges ny asfalt på strækningen Galgebjergvej/Islandsvej-Ålegården i perioden søndag den 8. september til fredag den 13. september. Hvis arbejdet på Ndr. Ringvej er færdigt hurtigere end beregnet, vil udlægningen af ny asfalt på Vejlevej og Vestre Ringgade allerede gå i gang torsdag den 5. september.

Omkørsler

Under vejarbejdet bliver der løbende etableret omkørsel på de strækninger, hvor der arbejdes i aften- og nattetimerne.

- På de tidspunkter er der begrænset trafik, men hvis man kører på de berørte strækninger i tidsrummet klokken 19-06, skal man selvfølgelig regne med, at turen vil vare lidt længere end normalt – eller eventuelt vælge en alternativ rute, før man kører hjemmefra, siger Rasmus N. Bonde.

Herunder får du se en kort beskrivelse af omkørslerne på de enkelte strækninger. Ud over den overordnede tidsplan er det ikke muligt at sige præcist, hvornår arbejdet på de enkelte strækninger udføres, men omkørslerne vil naturligvis altid være angivet med skilte.

Omkørsel Ndr. Ringvej

Som udgangspunkt gøres Ndr. Ringvej ensrettet i østgående retning, mens vestgående trafik ledes via Skovvangen > Dyrehavevej > Gøhlmannsvej > Islandsvej ud til Vejlevej. Samtidig spærres krydsene på nordsiden af Ndr. Ringvej - dvs. Gøhlmannsvej, Koldingbjerg, Stigårdsvej og Frydsvej. Trafikanterne henvises til Dyrehavevej, når de skal ud på Skovvangen eller Vejlevej. Sydfra bliver trafikanterne ledt ud på den ensrettede Ndr. Ringvej, som man skal følge indtil krydset ved Skovvangen.

Omkørsel Vejlevej

Der opstilles midlertidig lysregulering på Vejlevej, der leder trafikken forbi arbejdsområdet. Kastaniealles udkørsel til Vejlevej spærres, og trafikanterne henvises til at køre ud via krydset ved Galgebjergvej. Ndr. Ringvej spærres ved krydset ved Vejlevej, og trafikken ledes via Gøhlmannsvej og Islandsvej til Vejlevej. Skovbogades udkørsel spærres også, og der henvises til udkørsel via Ålykkegade.

Omkørsel Vestre Ringgade, delstrækning 1

Vejen spærres umiddelbart efter Skovbogade, og trafikken føres via Skovbogade og Ålykkegade forbi arbejdsområdet. Låsbygade spærres, og trafikanterne henvises til at køre via Hospitalsgade (nordpå) eller Skolegade, Bredgade og Tøndervej (sydpå).

Omkørsel Vestre Ringgade, delstrækning 2

Trafikken overføres til en vejside, så der køres i begge retninger på samme side. Katrinegade og Ålykkegade spærres. Der henvises til udkørsel via henholdsvis Låsbygade eller Bredgade, og via Skovbogade. Desuden spærres Ålegården, og her henvises trafikanterne til udkørsel via Bredgade og Tøndervej.

Se omkørslerne på billederne nedenunder...

Side 1 ud af 2
  1. Populært
  2. Læs også...

Nyheder efter dato

« December 2019 »
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31