I påsken er politiet på udkig efter disse bilister.

Påsken forbindes for mange med ferie, hvor bilen ofte anvendes som transportmiddel. Her kan hastigheden spille en rolle, og der ses en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne. Derfor vil hastighedskontrollerne primært foregå på uhelds- og hastighedsbelastede vejstrækninger. Derudover opretholder politiet et præventivt kontroltryk ved at gennemføre kontroller på andre vejstrækninger, oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

401 mennesker mistede livet pga. fart på de danske veje i perioden fra 2014 til 2019 (Kilde: Rådet for Sikker Trafik).

Samtidig er Påsken en højtid, hvor man mødes i festligt lag, og hvor der ofte indtages spiritus. Politiet opfordrer til, at man på forhånd aftaler, hvem der skal køre bilen hjem efter festlighederne, eller at man tager en taxa eller bus hjem.

Selv om den generelle holdning er, at det er uacceptabelt at køre i påvirket tilstand, er spirituspåvirkede bilister fortsat involveret i hver femte dødsulykke.

Politiets patruljer vil være på vejene i påsken, og ud over spirituspåvirkning vil politiet kontrollere, om bilisterne er påvirkede af narkotika eller medicin. Kampagnen kører til og med 5. april.

Der gøres nu noget ved trafikken i belastede vejkryds.

En pakkeløsning med udbygning af krydset Ålykkegade/Vestre Ringgade og omlægning af trafikken i krydset Skovbogade/Vejlevej skal få trafikken til at glide bedre og mere sikkert i et af Kolding mest trafikerede områder. Arbejdet til fem mio. kr. går så småt i gang i næste uge og ventes afsluttes midt i juni.

- Jeg er glad for, at vi nu har fundet en samlet løsning på de trafikale udfordringer, vi har i disse to tæt forbundne kryds. Jeg glæder mig specielt til, at vi får sikret krydset Skovbogade/Vejlevej, hvor der har været alt for mange uheld med cyklister gennem årene. Samtidig udvider vi krydset Ålykkegade/Vestre Ringgade, så området bedre kan rumme den øgede trafik, og så skolevejen for børnene på Aalykkeskolen bliver mere tryg, fortæller formand for Teknik- og Klimaudvalget, Jakob Ville, i en pressemeddelelse.

De enkelte dele

Projektet indeholder følgende elementer:

Vestre Ringgade

Nyt højresvingsspor mod Ålykkegade
Forlængelse af de eksisterende venstresvingsspor i begge retninger i krydset Vestre Ringgade/Ålykkegade/Katrinegade

Ålykkegade

Et ekstra spor frem mod Vestre Ringgade
Et svingspor til venstre mod Engstien
Cykelbaner/-stier i begge sider af vejen mellem Aalykkeskolen og Vestre Ringgade

Skovbogade

Krydset Skovbogade/Vejlevej ombygges, så det kun bliver muligt at svinge til højre for bilister, der skal ud på Vejlevej. Der lukkes af for både at svinge til venstre ud på Vejlevej og for at dreje ind på Skovbovej fra Vejlevej. Ved større arrangementer på stadion kan der åbnes for trafikken, men det vil typisk være uden for myldretiden og kræve bemanding ved krydset.

Løsningen er testet

Den valgte løsning er baseret på et forsøg i krydset Skovbogade/Vejlevej fra efteråret 2018, hvor der i to uger var sat afspærringer op, så bilisterne kun kunne dreje til højre fra Skovbovej. Den testede løsning gøres nu permanent.

- Evalueringen af forsøgsprojektet viste, at bilisterne tog pænt imod løsningen, selv om nogle af dem fik en lidt længere tur. Det skyldes givetvis, at det er svært at krydse Vejlevej til/fra Skovbogade. Specielt i myldretiden kan man komme til at vente rigtigt længe, og det er aldrig godt for trafiksikkerheden, for nogle gange mister den ventende bilist tålmodigheden og tager til sidst en chance for at komme ud, forklarer konsulent Peter Søndergaard.

Statistikken taler da også om uforholdsmæssigt mange uheld, hvor cyklister og knallertkørere på vej ned ad Vejlevej påkøres af biler til og fra Skovbogade. Siden 2010 er der registreret 14 af den slags uheld, men erfaringerne viser, at kun omkring hvert tiende uheld med cyklister registreres, så det reelle antal uheld er formentligt væsentligt højere. Forsøget i 2018 viste desuden, at trafikafviklingen på Vejlevej blev forbedret i myldretiden.

Plads til øget trafik

Ved omlægningen af krydset Skovbogade/Vejlevej øges det trafikale pres på de tilstødende veje. Derfor har det været en bundet opgave, at Ålykkegade og krydset Ålykkegade/Vestre Ringgade samtidig skal udvides.

Udvidelsen betyder også, at området bliver dimensioneret til at kunne rumme den øgede trafik fra de nye boligbyggerier på Engstien og Stadionvej.

Første fase

Arbejdet med det det store vejprojekt går så småt i gang i ugen op til påske, hvor der skal fældes 10 træer langs Vestre Ringgade og Ålykkegade ind mod Aalykkeskolen for at skabe plads til udvidelsen af krydset.

- Vi undgår så vidt muligt at fælde større træer i byen, men her er det desværre nødvendigt for at skaffe plads til udvidelsen af Vestre Ringgade og Ålykkegade. Det er dog lykkedes os at justere projektet, så vi bevarer syv træer, som også stod til at blive fjernet, oplyser Peter Søndergaard.

Umiddelbart efter påske går entreprenøren i gang med at grave i de grønne områder, hvor træerne er blevet fældet. Her ligger forskellige ledninger, som skal flyttes. Når det er sket, begynder arbejdet med at lave nyt fortov og cykelsti, hvilket ventes at tage ca. tre uger.

Færdig midt i juni

Det samlede projekt ventes afsluttet midt i juni. Alle veje vil være åbne i hele anlægsfasen, men i perioder vil trafikken på forskellige strækninger blive påvirket. Det kan f.eks. være med krav om nedsat hastighed eller kun én kørebane mod normalt to.

Kommunen forsøger at minimere generne for trafikken mest muligt, bl.a. ved at gennemføre en stor del af asfaltarbejdet uden for myldretiden.

Fredag skal krydset stå færdigt.

Det nye udvidede kryds, der skal forbinde Tøndervej/Seest Bakke, skal være "køreklar" fredag. Da netavisens fotograf onsdag eftermiddag var en tur forbi, synes det at se ud til, at der er travlhed, hvis det skal stå færdigt fredag. Men mon ikke det lykkes, når nu det er annonceret, at krydset står færdigt fredag.

Det nye Seest Bakke-kryds

Udvidelsen af Seest Bakke-krydset er det største trafikprojekt i Kolding Kommune i år til en samlet pris på godt 12 mio. kr.

Udmundingen af Seest Bakke i Tøndervej er blevet flyttet godt 50 meter længere vestpå. Samtidig er Tøndervej udvidet med et ekstra spor i vestlig retning, og på Seest Bakke etableres en selvstændig venstresvingsbane, så det bliver lettere for bilister at komme ud på Tøndervej i retning mod centrum.

Se billederne nedenunder...

Det udvidede kryds er ved, at være klar til åbning.

Fredag den 26. marts åbnes det nye udvidede kryds ved Seest Bakke/Tøndervej i Kolding, og samtidig lukkes den midlertidige omkørsel via Olaf Ryes Gade og Konstantin Hansens Vej for trafikanter til og fra Seest. Men først skal trafiklysene flyttes hen i det nye kryds, og mens det foregår, vil der i perioder uden for myldretiden være slukket for lyssignalerne i området.

- I perioden 24.-31. marts vil signalerne i de to trafikerede kryds Seest Bakke/Tøndervej og Vestre Ringgade/Tøndervej af og til være ude at drift i nogle timer, mens teknikerne flytter og tilpasser lyssignalerne til det nye kryds. Vi udfører arbejdet uden for myldretiden, så færrest mulig bliver påvirket. Men der vil være perioder uden lys i trafiksignalerne, og her skal man selvfølgelig være ekstra opmærksom og så i øvrigt køre efter de almindelige vigepligtsregler, fortæller vejingeniør Lene Pilt hos Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Det nye Seest Bakke-kryds

Udvidelsen af Seest Bakke-krydset er det største trafikprojekt i Kolding Kommune i år til en samlet pris på godt 12 mio. kr.

Udmundingen af Seest Bakke i Tøndervej er blevet flyttet godt 50 meter længere vestpå. Samtidig er Tøndervej udvidet med et ekstra spor i vestlig retning, og på Seest Bakke etableres en selvstændig venstresvingsbane, så det bliver lettere for bilister at komme ud på Tøndervej i retning mod centrum.

- Udvidelsen af krydset betyder, at trafikken i et af de mest trafikerede områder i midtbyen kan blive afviklet markant bedre, så bilisterne specielt i myldretiden ikke skal bruge så lang tid på at sidde i kø. Samtidig får vi et kryds, som kan rumme den øgede trafik de kommende mange år, forklarer Lene Pilt.

Slut med omkørsel

Med åbningen af den nye Seest Bakke slipper trafikanterne til og fra Seest også for at bruge den midlertidige omkørsel via Olaf Ryes Gade og Konstantin Hansens Gade.

- Seest Bakke har været lukket for gennemkørsel i ti uger. Perioden blev lidt længere end planlagt på grund af perioden med hård frost, som tvang anlægsfolkene til at holde en pause. Jeg er godt klar over, at det har været en bøvlet tid for både trafikanter og lokale beboere, men heldigvis er det nu snart slut, siger Lene Pilt.

Konstantin Hansens Vej renoveres

Udmundingen af Olaf Ryes Gade i Seest Bakke bliver nu lukket permanent. I stedet skal Konstantin Hansens Vej bruges til gennemkørsel mellem de to veje, men først skal den nye forbindelsesvej gennem en større renovering, så den kan klare den øgede trafik.

Renoveringen indebærer bl.a.:

Nedrivning af en lagerbygning

En stor spunsvæg bestående af lodretstående jernplaner slås i jorden for at udvide kørebanen og rette den op, så den ender mere vinkelret på Olaf Ryes Gade

Genopbygning af vejen

I perioden uge 13-16 (begge uger inklusive) vil Konstantin Hansens Vej være lukket for kørende trafik, og der etableres midlertidig omkørsel via Kaj Munks Vej og Poul Møllers Vej.

- Omkørslen bliver skiltet. Vi opsætter også skilte med parkering forbudt i de skarpe sving på Kaj Munks Vej og Poul Møllers Vej for at forebygge farlige situationer, når der nu i en periode bliver lidt mere trafik på vejene, slutter Lene Pilt.

Bilisterne kan mandag bliver udfordret på flere måder.

Omslaget til lunere vejr giver et barskt farvel til kulden. DMI sendte søndag en risikomelding ud om, at der kan komme snestorm i dag, mandag.

- Sent søndag aften antyder de seneste prognoser, at snemængderne bliver en anelse mindre end tidligere antaget. Der ventes generelt et sted mellem 3 og 8 cm sne henover dagen, men det kan ikke udelukkes, at man nogle steder kommer op i omegnen af 10 cm sne henover en periode på 6 timer. Dette, i kombination med en god frisk vind og snefygning, betyder at kriteriet for snestorm fortsat ikke kan udelukkes og derfor bibeholdes risikomeldingen i store dele af landet, fortæller meteorolog Lars Henriksen på DMI's hjemmeside.

Kvalerne stopper dog ikke her. I takt med at fronten i løbet af mandag aften bevæger sig østpå, vil lunere og meget fugtig luft trække ind over landet fra sydvest med udbredt dis og tåge. Det forventes at tågen flere steder bliver tæt, med en sigtbarhed under 100 meter, og derfor er der også udsendt varsel om tæt tåge for store del af landet. Varslet gælder blandt andet Kolding-området mellem klokken 20 mandag aften og klokken 14 tirsdag eftermiddag.

Så skal du ud at køre, så kør forsigtigt og kør hjemmefra i god tid.

Grafik: DMI.

Side 1 ud af 11