Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

På den årlige generalforsamling i Skamlingsbankeselskabet mærkede man historiens vingesus.

Tip-tip-oldebarnet til Peder Skau mødte nemlig op med aktiebevis nummer 4, der oprindeligt var udstedt til Laurids Skau i 1858. Siden skiftede aktiebrevet hænder til Laurids Skaus bror Peder Skau. Peder Skaus mindesmærke blev rejst på Skamlingsbanken i 1921 for hans betydelige indsats for danskheden i Sønderjylland.

Efterfølgende er aktiebrevet gået i arv gennem familie og tip-tip-oldebarnet ønskede nu at forny det. Hermed kunne Skamlingsbankeselskabets kasserer Peder Damkjær overrække Peder Skaus tip-tip-oldebarn et nyt aktiebevis. Fortid og nutid blev smukt bundet sammen og man fornemmede historiens vingesus i den traditionsrige festsal på Skamling.

På generalforsamlingen kunne formand Nis Jørgen Steffensen berette om årets begivenheder, heriblandt sang- og foredragsaftenen i marts med billedkunstner Ken Denning og operasanger Jesper Buhl, som var så vellykket, at bestyrelsen har besluttet at fortsætte den nylig etablerede tradition med et forårsarrangement. Ligeledes berettede formanden om det første spadestik, der er blevet taget til det nye besøgscenter, der forventes at stå klart til næste år. Der blev endvidere informeret omkring muligheden for at donere til det nye besøgscenter og oprettelsen af et kartotek over aktieholdere i Skamlingsbankeselskabet.

Endelig var der valg til bestyrelsen, oplyser Skamlingsbankeselskabet.

Bestyrelsesmedlemmer Nis Kjær og Niels Bjerre blev genvalgt uden modkandidater. Til sidst blev der som traditionen byder, sluttet af med lidt mad, drikke og sang. Efterfølgende har Skamlingsbankeselskabets bestyrelse konstitueret sig og fordelt posterne således: Formand: Nis Jørgen Steffensen, næstformand: Niels Bjerre, kasserer: Nis Kjær og sekretær: Ditte Freiesleben.

Sten fra mark til banke er en hilsen fra egnens bønder til Skamlingsbanken.

Det skriver Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL) i en pressemeddelelse.

- Det var en kreds af bønder, som i 1843 købte et areal på 7 tdr. land omkring Højskamling, stiftede Skamlingsbankeselskabet og indbød til folkefest for at fejre den såkaldte sprogforordning. Egnens bønder har altid haft en særlig tilknytning til Skamlingsbanken, og som bonde og som historisk interesseret glæder det mig, at egnens landmænd nu får mulighed for at sætte endnu et aftryk på denne kulturhistoriske perle. Denne gang i forbindelse med renoveringen og nyfortolkningen af Skamlingsbanken, siger formanden for Skamlingsbankeselskabet, landmand Nis Jørgen Steffensen, Hejls.

Sten fra mark til banke

Helt konkret får landmænd mulighed for at levere natursten fra de lokale marker til det store og ambitiøse arbejde med at fremtidssikre Skamlingsbanken, bl.a. med nyt flot oplevelsescenter og ny folkemødeplads. Stenene vil blive brugt til pikstensbelægninger omkring mindesmærkerne, som elementer på oplevelsescentrets forplads og indstøbt i belægningen både udvendigt og indvendigt.

- Egnens bønder får på denne måde mulighed for at sende en smuk og symbolladet hilsen til Skamlingsbanken, og der er også mulighed for at give et økonomisk bidrag i form af en donation, som vil blive anvendt til at realisere oplevelsescentrets forplads og gulv. Ved donationer på 20.000 kroner og derover indgraveres gårdejerens og gårdens navn på en natursten, som indlejres i oplevelsescenteret gulv eller forplads. Donationer op til kr. 16.000 er fradragsberettigede, fortæller Nis Jørgen Steffensen, som driver landbrug i Hejls.

En opfordring fra KHL

Kolding Herreds Landbrugsforening har som repræsentant for egnens landmænd udsendt en opfordring til medlemmer i området omkranset af Haderslev og Vojens i syd, Stepping, Lunderskov og Vamdrup i vest og Almind i nord om at deltage i projektet. Folkene, som bygger det nye oplevelsescenter, kommer ud til landmanden og vælger de sten, som passer ind i arkitekturen.

- Jeg er født og opvokset ved foden af Skamlingsbanken, siger formanden for Kolding Herreds Landbrugsforening, Hans Damgaard, Hejls, og fortsætter:

- Banken slipper mig aldrig, for jeg kan se den fra næsten ethvert hjørne af marken. Synet af dette gamle og stadig spillevende folkemødested får mig til at stoppe op, nyde øjeblikket og fundere over mine rødder. Og ideen at lade netop landbruget sætte sit aftryk på renoveringen og nyfortolkningen af Skamlingsbanken finder jeg utrolig smuk og velvalgt. Jeg kan kun anbefale mine kolleger – også dem som ikke er med i KHL - at levere sten og eventuelt give et økonomisk bidrag som en hilsen fra egnens bønder til Skamlingsbanken,

Landmænd, som ønsker at levere marksten eller at give en donation, kan kontakte formanden for Skamlingsbankeselskabet Nis Jørgen Steffensen, mob. 2045 1410 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller bestyrelsesmedlem Peder Damkjær, mob. 2554 1515 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Donationer kan også indsættes direkte på Skamlingsbankeselskabets donations-konto 7045 1324977.

Skamlingsbankens historie går langt tilbage, men den bliver stadig husket. Op mod 300 mennesker mødte onsdag op, da første spadestik til et nyt oplevelsescenter blev taget.

Skamlingsbanken får i efteråret 2020 et nyt oplevelsescenter, der skal sætte fokus på de kræfter, der har præget stedet. Der er tale om naturen, sproget og danskheden.

Med støtte fra A.P. Møller Fonden, Region Syddanmark, Foreningen Plan-Danmark og Kolding Kommune, bliver det nye oplevelsescenter en del af en større revitalisering af stedet.

I alt var der fem personer, der tog første spadestik. Ud over borgmester Jørn Pedersen var der også repræsentanter fra Skamlingsbankeselskabet, Fonden til bevarelse af Klokkestabelen samt A.P. Møller Fonden. Og så var den unge Max Varming Parker den sidste.

Max Varming Parker repræsenterer familien Flensburg Varming, der har dybe rødder som lodsejer på Skamlingsbanken. Ud over at have fulgt livets gang på Skamlingsbanken gennem flere generationer har familien lagt jord til mange folkemøder. De har solgt jorden hvor Klokkestablen nu står. Og de har været med i gennemførslen af både den nye 2019-fredning samt den gamle 1936-fredning.

Nu tages det første spadestik til nyt oplevelsescenter på Skamlingsbanken.

14. august tages første spadestik til det nye oplevelsescenter på toppen af Skamlingsbanken. Hermed kommer der for alvor fart på de ambitiøse planer, som skal fremtidssikre Skamlingsbanken som folkeligt mødested og national attraktion.

Med udstillinger og events vil oplevelsescentret aktualisere historien og skabe ny debat om det danske demokrati, oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi glæder os rigtigt meget til at komme i gang med byggeriet. Vi har arbejdet med Skamlingsbankeprojektet i flere år, og efter den nye fredning for området blev vedtaget tidligere på året, kan vi nu tage første spadestik til vores nye flotte oplevelsescenter, siger projektleder Mette List.

Alle er velkommen til første spadestik på Skamlingsbanken, Skamlingvejen 123 onsdag den 14. august klokken 11.00-12.30.

Fællessang og taler

Arrangementet byder bl.a. på fællessang og taler. Spadestikket tages i fællesskab af repræsentanter for parterne bag projektet - borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune, formand for Skamlingsbankeselskabet Nis Jørgen Steffensen samt formand for Klokkestabelfonden Flemming Agerskov.

Også en repræsentant fra A.P. Møller Fonden, som har doneret 40 mio. kr. til projektet, samt 24-årige Max Varming Parker, som er opvokset på Skamlingsbanken, hjælper med at tage det første spadestik.

Arkitektvirksomheden CEBRA har tegnet det nyt oplevelsescenter, som kommer til at fungere som en arkitektonisk portal til stedets historie og det kuperede morænelandskab.

Centret placeres diskret i landskabet under en græsklædt bakke for enden af den nuværende ankomstvej op til Skamlingsbanken. Centret kommer til at rumme udstilling, café, butik, toiletter samt en storslået udsigt ud over Skamlingsbanken gennem det store glasparti, som udgør bygningens ene sidevæg.

Det nye oplevelsescenter ventes at stå færdigt inden udgangen af 2020. Sideløbende bliver der arbejdet med andre dele af det store udviklingsprojekt.

Program

11.00 Velkommen v. borgmester Jørn Pedersen

11.10 Fællessang. Velkommen i den grønne lund
Akkompagneret af Jonas Kjærgård fra Kolding Musikskole

11.15 Festtale Hvad er Skamlingsbanken for et sted før, nu og i fremtiden?
Kulturarvschef Koldinghus, Steen Rosenvinge Lundbye

11.25 Skoleelever ”min sag” imens solosang ved Kolding Musikskole
Ord kan samle mennesker omkring en fælles sag. Ord kan mobilisere og forandre. ”Hvad ønsker du at kæmpe for? ” Elever fra Sjølunds-Hejls skole bygger en varde af deres hjertesager med sten, der senere indstøbes i bygningens fundament.

11.35 En lille bygning i et stort landskab. Arkitektens tanker bag det nye besøgscenter.
CEBRA arkitekter v. Carsten Primdahl.

11.40 Korte taler før første spadestik:
• Repræsentant for A.P. Møller Fonden
• Formand Oberst Flemming Agerskov, Chef for Landsdelsregion Vest. Fonden til opretholdelse af Klokkestablen
• Nis Jørgen Steffensen, Formand Skamlingsbankeselskabet.
• Formand for Plan-, Bolig og miljøudvalget Birgitte Kragh.

12.00 Første spadestik
De 3 bygherrer, A.P. Møller Fonden samt Max Varming Parker

12.15 Fællessang. I Danmark er jeg født. Akkompagneret af Jonas Kjærgård fra Kolding Musikskole

12.20 Tak for i dag herefter forfriskning

Regionsrådet i Region Syddanmark valgte mandag at sætte 1.750.000 kr. af til formidling af både naturen og talens kræfter omkring Skamlingsbanken. Pengene skal bruges til en interaktiv udstilling i det kommende oplevelsescenter.

Formidlingen skal sætte fokus på stedets enestående historie som folkeligt og nationalt samlingssted for forandring. Talerstolen på Skamlingsbanken har siden 1843 været flittigt brugt til folkemøder med op i mod 100.000 deltagere for at fejre sproget og friheden samt debattere aktuelle emner. Dengang var det her, man skulle stå, hvis ens budskab skulle nå ud.

- Skamlingsbanken er et af de regionale fyrtårne, og dengang som i dag er Skamlingsbanken samlingssted for ikke bare syddanskerne, men for gæster fra hele landet. Jeg glæder mig rigtig meget over, at regionen kan være med til at give vigtige budskaber om det at være dansk en stemme, som også vil fange børn og unge, siger Søren Rasmussen (DF), formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark, i en pressemeddelelse.

Projektet – ”Skamlingsbanken – De store kræfters sted”, får et tilskud fra den regionale kulturpulje på 1.750.000 kroner. Pengene skal bruges til aktiverende og involverende initiativer med formidling i form af historiske film, billeder, lydklip, tekst og inddragende leg til børn og unges udforskning inden for temaerne naturens, stedets, talens og samlende kræfter. Projektet støtter op om Skamlingsbanken som et regionalt fyrtårn og kan blive et internationalt besøgssted.

- Vi har et enestående sted i Kolding Kommune, som nu skal lives op igen. Den vigtige debat skal igen tages på Skamlingsbanken, og netop formidlingen, der skal fange også de yngre generationer, er et vigtigt element i forståelsen af de store stemmer fra fortiden. Vi glæder os over, at Kolding Kommune nu får endnu en attraktion, der kan trække flere turister til byen, fortæller borgmester Jørn Pedersen fra Kolding Kommune.

Projektet omkring Skamlingsbanken har været flere år undervejs, og har også taget lang tid, fordi dele af Skamlingsbanken var fredet. Men nu er det samlede projekt klar til at blive sat i gang. Kolding Kommune har opkøbt jord, og har sammen med Danmarks Naturfredningsforening fået ophævet den gamle fredning, og lavet en ny fredning, som muliggør at det ca. 100 hektar store område nu kan bevares for eftertiden, med fokus på udsigten, naturværdierne og den levende kulturarv. Det giver blandt andet mulighed for byggeri af et nyt oplevelsescenter, der skal give både inspiration og eftertanke omkring talens kraft og det at have en sag på hjerte.

Det nye oplevelsescenter skal stå færdig i 2020, og indbyde de besøgende til både at læse, lytte, lege og eksperimentere. Desuden laves der vandreruter i den storslåede natur, hvor der fra toppen er udsigt over Lillebælt. Ved siden af Højskamling bliver der desuden indrettet en ny Folkemødeplads. Her vil der blive mulighed for at holde fordum tids store møder igen i det bakkede terræn.

Skamlingsbanken har fået nye firbenede beboere. En flok geder af racen Dansk Landraceged skal hjælpe køerne med at holde buske, brombær og anden opvækst nede på de arealer, hvor der tidligere blev dyrket pyntegrønt i den nordlige del af Skamlingsbanken.

Det er nu to år siden, at Bjerget – som området hedder – blev ryddet for pyntegrønt. Efterfølgende er arealet blevet indhegnet, så græssende kvæg og nu også geder kan hjælpe til med at omdanne arealerne til ny attraktiv natur.

- Køerne æder græsset, men opvækst af brombær og andet krat er ikke deres førsteprioritet. Det er til gengæld lige omvendt for gederne, så samgræsning med begge arter giver fin naturpleje, fortæller projektleder Mette List, Kolding Kommune, i en pressemeddelelse.

Ikke klappedyr

Du kan sagtens gå tur i området uden at komme ind til dyrene, men indhegningerne er åbne for besøgende:

- Hvis man går ind i indhegningerne, skal man huske, at det ikke er tale om hverken klappegeder eller klappekøer, og undlad venligst at fodre dyrene. Ideen er, at gederne og køerne selv skal finde deres føde i området og på den måde bidrage til, at vi får en spændende natur, siger Mette List.

Rig natur

Målet er et åbent, bakket græsningslandskab med spredte grupper af træer og med tiden en rig flora med arter som blåhat, lancet-vejbred, timian og skovgøgelilje. En sådan flora vil være til gavn for nogle af de mere sjældne insekter som f.eks. blåhat jordbi og sommerfuglen okkergul pletvinge, som der gerne skulle blive en meget større bestand af.

Der er også en del æbletræer på arealerne. Barken herfra kan gederne desværre rigtig godt lide, så derfor har flere af æbletræerne fået et beskyttende net omkring stammen, så besøgende stadig får mulighed for at snuppe et vildt æble, når de til efteråret går tur i området.

Truet dansk husdyrrace

Det er ikke kun de arealer, som gederne er med til at passe, som huser nogle sjældne arter. Geden i sig selv er også lidt af en sjældenhed som repræsentant for de gamle danske husdyrracer.

Den Danske Landraceged har rødder tilbage til den tidlige bondestenalder for ca. 6.000 år siden og er på den internationale liste over truede danske husdyrracer.

Fredningsnævnet har enstemmigt besluttet at ophæve den eksisterende fredning af Skamlingsbanken og at gennemføre en ny og udvidet fredning af det historiske område syd for Kolding.

Fredningen vil sikre områdets unikke landskaber, natur og kulturhistoriske værdier. Herefter kan Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet og Klokkestabelfonden komme videre med det ambitiøse projekt, som med støtte fra A.P. Møller Fonden, m.fl. skal fremtidssikre Skamlingsbanken som nationalt samlingssted med bl.a. besøgscenter og ny folkemødeplads.

Fredningssagen blev rejst i fællesskab af Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Kolding Kommune i foråret 2018. Det skete, efter Fredningsnævnet havde afgjort, at de daværende planer om at fremtidssikre Skamlingsbanken ikke kunne gennemføres under den gamle fredning fra 1936.

- Jeg er superglad for, at vi sammen med DN er kommet igennem med en ny og tidssvarende fredning af Skamlingsbanken, som vil beskytte områdets enestående landskaber og natur. Nu kan vi komme i gang med vores udviklingsplaner, som bl.a. omfatter moderne besøgscenter og ny folkemødeplads, og der er ingen tid at spilde, da Skamlingsbanken skal indgå i fejringen af 100-året for Danmarks genforening i 2020, siger borgmester Jørn Pedersen, i en pressemeddelelse.

Også formanden for Skamlingsbankeselskabet, Nis Jørgen Steffensen, kipper med flaget:

- Lige så skuffede vi var, da vores planer blev afvist i første omgang, lige så glade er vi nu. Den nye fredning vil sikre Skamlingsbanken som samlingspunkt for fremtiden, og vi glæder os til, at området bliver attraktivt for nye generationer og endnu flere mennesker fremover.

Resultat af godt samarbejde

Formanden for DN Kolding, Esben Christoffersen, betegner den nye fredning som et resultat af et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem DN og Kolding Kommune.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at DN havde visse reservationer over for de oprindelige planer, men vi nåede frem til en fælles forståelse. Resultatet er en markant større og bedre fredning end den oprindelige. Med fredningen sikrer vi offentligheden adgang til hele Skamlingsbanken, ligesom vi med naturpleje og -genopretning beskytter den unikke og artsrige natur på Skamlingsbanken i generationer fremover, siger Esben Christoffersen.

Udvidet fredning til større areal

Den nye fredning adskiller sig på flere punkter fra den gamle. Fredningen fra 1936 omfattede et areal på 35 hektar. Det primære sigte med fredningen var at bevare udsigten fra toppen af Skamlingsbanken.

Den nye fredning omfatter 128 hektar. Hovedparten af det fredede område, 92 ha, ejes af kommunen, mens Skamlingsbankeselskabet, Klokkestabelfonden og tre private lodsejere ejer resten. Formålet med fredningen er nu at bevare landskab, natur og kulturhistorie og sikre adgang til de fredede arealer.

I afgørelsen fra Fredningsnævnet gives der mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet i en periode på fire uger.

Planer for Skamlingsbanken

Med den nye fredning fortsætter arbejdet med at renovere og pleje Skamlingsbankens natur og landskab samt styrke stedet som nationalt samlingssted.

Et nyt besøgscenter skal diskret byde velkommen og introducere de besøgende til Skamlingsbankens fortælling om naturens og talens stærke kræfter. Arkitektvirksomheden CEBRA vandt i slutningen af 2016 projektkonkurrence om et nyt besøgscenter, som placeres diskret i landskabet under en græsklædt bakke for enden af den nuværende ankomstvej op til Skamlingsbanken. Besøgscentret kommer til at rumme udstilling, café, butik, toiletter samt en storslået udsigt ud over Skamlingsbanken gennem det store glasparti, som udgør bygningens ene sidevæg.

Tidsplan

Mens Fredningsnævnet har behandlet ansøgningen fra DN og Kolding Kommune, er Skamlingsbankestøtten på toppen af Skamlingsbanken blevet restaureret, flere stier er blevet renoveret, og områder med grantræer er blevet ryddet for at genskabe de åbne, kuperede landskaber som med tiden vil blive til ny natur.

- Vi har arbejdet med nogle elementer af udviklingsplanen, som ikke var direkte afhængige af Fredningsnævnets afgørelse. Nu går vi ind i en ny fase, hvor vi skal have plangrundlaget på plads, så vi kan komme videre med nyt besøgscenter, nye p-pladser og en tiltrængt renovering af landskab og udsigter, forklarer projektleder Mette List, Kolding Kommune.

Den foreløbige tidsplan ser således ud:

Forår 2019: Myndighedsarbejde (lokalplan, byggetilladelse m.v.)

Forår 2019: Renovering af mindesmærker og landskabsrum

Sommer 2019: Byggestart (besøgscenter, P-pladser, folkemødeplads, stier)

2020: Indvielse af besøgscenter

Støtte fra donorer

A.P. Møller Fonden har skænket 40 mio. kr. til en delvis realisering af udviklingsplanen for Skamlingsbanken. Foreningen Plan-Danmark har doneret en halv mio. kr. til renovering af mindesmærker.

Himlen over Skamlingsbanken bliver fyldt med små og store drager, når Naturpark Lillebælt inviterer til drageevent.

Naturpark Lillebælt inviterer alle børn og voksne til at komme ud og nyde vinden, sætte sin egen drage op, låne en drage eller selv bygge en drage af de genbrugsmaterialer, som står til rådighed for alle de kreative dragebyggere, der kommer forbi.

- I Naturpark Lillebælt har vi fokus på bæredygtighed og miljø og derfor synes vi, at det er en god lejlighed til at vise, at man kan lave fine drager af genbrugsmaterialer i stedet for nødvendigvis at skulle anskaffe sig nyt, fortæller formand for Naturpark Lillebælt og byrådsmedlem i Kolding, Eea Haldan Vestergaard, der selv kommer forbi Skamlingsbanken og deltager i drageeventen.

Nyd udsigten fra Naturparkens højeste punkt

Arrangementet foregår på Skamlingsbanken ved Lillebælt, hvor der er masser af plads til at lade dragerne stige til vejrs. Skamlingsbanken er Naturpark Lillebælts højeste punkt med sine 113 meter over havet, hvor man kan nyde den smukke udsigt ud over bæltet og synet af dragerne på himlen.

Man kan også møde Naturparks Lillebælts naturvejledere og få en snak med Eea Haldan Vestergaard, der fortæller mere om naturparken og alt det, du kan opleve Naturpark Lillebælt.

Du kan også høre mere om planerne for Skamlingsbanken og få inspiration til en gåtur ud i det storslåede landskab på egen hånd. Adressen er Skamlingsvejen 123, 6093 Sjølund. Tilmelding er ikke nødvendig, og det er gratis at deltage.

Dragefestivalen finder sted onsdag den 17. oktober fra klokken 13-16.

  1. Populært
  2. Læs også...

Nyheder efter dato

« December 2019 »
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31