Læserbrev af Villy Søvndal (SF), regionrådsmedlem og borgmesterkandidat i Kolding Kommune, Gl. Bjert 39 C, 6091 Bjert.

JyskeVestkysten bragte den 21. september en forside og to sider inde i avisen om en 93-årig plejehjemsbeboer, der efter de pårørendes opfattelse ikke får hjælp og omsorg nok. Som de siger:

”De ansatte på plejehjemmet er søde og venlige, men de haft så travlt, og der mangler i den grad hænder.”

Det kan vi som samfund ikke være bekendt. Vi er i dag rigere end nogensinde. Derfor er der selvfølgelig råd til at sikre, at de allersvageste af vores ældre kan få den pleje, hjælp og omsorg, de har behov for. I det konkrete tilfælde betaler familien en person for at komme forbi 45 minutter hver dag ud over de besøg, de selv aflægger.

Jeg har derfor kontaktet vores ældreordfører i Folketinget, Kirsten Normann Andersen, for at sikre, at de står fast på kravet om flere penge til ældreområdet. Der er hårdt brug for pengene.

Derudover er der efter min opfattelse brug for et samlet tjek af den måde pengene anvendes på i Kolding Kommune. Bruges pengene i tilstrækkelig grad på dem, der har størst brug for hjælp? Gør vi tilstrækkeligt for at forebygge og kan vi gøre mere for at skabe netværk?

Endelig vil jeg gerne, hvis det lykkes os at vinde et nyt flertal ved byrådsvalget næste år, invitere til en debat mellem borgere, ansatte og politikere om der er behov for at finde helt nye og uprøvede veje for at sikre vores ældre en mere værdig omsorg og pleje uden at kaste alt det, der fungerer over bord.

Læserbrev af Annette Blynel (SF), medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, Strandgade 27, 5700 Svendborg.

Så sker det igen – nu er det fysioterapeuterne der opkræver corona-gebyr.

I SF fik vi flere borgerhenvendelser med orientering om, at private fysioterapeuter nu også var begyndt at opkræve det såkaldte corona-gebyr. Faktisk fik vi eksempler på at patienter med vederlagsfri fysioterapi, fik en regning.

Kan det passe, tænkte vi? Vi har jo netop haft sagen med tandlægerne, som fik ministerens klare svar på, at de ikke måtte opkræve ekstra gebyr. Derfor bad vi igen SF’s folketingsmedlem Karina Lorentzen Dehnhardt, stille spørgsmål til sundheds- og ældreministeren og svaret er klart: Det er IKKE tilladt for de private fysioterapeuter, som har overenskomst med det offentlige, at opkræve corona/hygiejne gebyr.

Det er sandsynligt, at der er ekstra omkostninger for de privat praktiserende fysioterapeuter. Der skal f.eks. bruges værnemidler, være grundigere rengøring og leves op til de beskrevne afstandskrav. Men, det er helt urimeligt at de blot selv blot bestemmer sig for at opkræve ekstra. Fysioterapeuternes væsentlige arbejdsgiver er den offentlige sundhedskasse, som bygger på en gensidig overenskomst. Det forventes at alle parter overholder den aftale. Så corona eller ej, hvis de privatpraktiserende fysioterapeuter eller tandlægerne ønsker ekstra tillæg for deres indsats, må de starte med at indlede en forhandling. En selvbestaltet opkrævning er ikke i orden. Så enkelt er det.

SF ønsker under ingen omstændighed yderligere brugerbetaling på sundhed. I forvejen er udgiften for fysioterapi og tandbehandling for mange borgere, særdeles høj. Og der er jo næppe tale om brancher med lav indkomst. For SF må de privat praktiserende brancher også bidrage til den fælles løsning og fælles kasse, i denne alvorlige coronakrise. Mange virksomheder og borgere betaler allerede i form af mindre indtjening og arbejdsløshed.

Så budskabet herfra er helt klart til borgerne: De private fysioterapeuter, med offentlige overenskomster, må altså IKKE lægge et ekstra corona gebyr på regningen. De borgere, der på grund af forskellige handicaps modtager vederlagsfri fysioterapi, skal altså heller ikke acceptere en ekstra regning for hygiejnetillæg.

Læserbrev af Hans Holmer (SF), gruppeformand samt byrådsmedlem, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

At sol og vind fordeles ligeligt, at lytte til alle parter, for herefter at træffe en beslutning og handle derpå er vel langt hen ad vejen en diplomatisk politikers fornemste opgave.

Forleden var jeg enig med den ny-udråbte fire-bande fra Venstre om, at Kolding mangler visioner.

Denne gang er jeg så også enig med borgmesteren- En borgmesterkandidat bør være lokal.

Nu har jeg lyttet grundigt til begge borgmesterkandidater fra Venstre- Og hvad er jeg så kommet frem til?

-Jo jeg er kommet frem til, at en borgmesterkandidat bør være lokal og samtidig visionær.

Derfor mener jeg i al beskedenhed, at SF´s borgmesterkandidat Villy Søvndal er et godt bud som borgmester for Kolding kommune.

Uanset om Venstre-folk vælger Eva eller Jakob som deres borgmesterkandidat, så får de kun 1 af 2 ønsker opfyldt- Dette kan bekræftes af Venstres egne folk fra henholdsvis fire-banden og borgmesteren selv.

Bruger du derimod din ene stemme på Villy Søvndal som din borgmester, så får du 2 af disse ønsker opfyldt. Du får nemlig både en visionær og samtidig en lokal borgmester.

-Og som en ekstra fjer i hatten, så får du samtidig en borgmester der ønsker et godt samarbejder på tværs af partierne- og selvfølgelig også internt i sit eget parti.

Læserbrev af Hans Erik Adsbøl, Lucernehaven 20, Vonsild, 6000 Kolding.

Opråb til ordensmagten. Stop alle de udenlandske vogntog. De fleste er sikkert kanonfulde. Se nu vogntoget, der røg i grøften ude ved Fovslet. Skide fuld og på rulleskøjter, og med en promille på over to.

Det er jo næsten hver dag der sker uheld med dem. En skønne dag går der menneskeliv tabt. Trafikken er så voldsom i dag, og den kræver fuld fokus rettet mod kørslen. Nu blev der jo sat hårdere ind på mobilsnak. Den fokus er nu flyttet ned i skødet for at læse sms.

Så kære politi. Få deres spritkørsel stoppet. Og det skal være effektivt.

Læserbrev af Annette Blynel (SF), medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, Strandgade 27, 5700 Svendborg.

Så diskuteres det igen: Skal børn og unge helt ned til 10 års alderen anbringes på en lukket institution, med 4 m høje mure og hvor dørene til værelset lukkes kl. 22.00? Ungdomskriminalitetsnævnet har bemyndigelse til at beslutte dette – og det er så sket for ca. 500 børn og unge under 15 år i Danmark det sidste år.

Socialpædagogernes Landsforbund retter en skarp kritik af disse anbringelser. SF er fuldstændig enig. Børnene anbringer ud fra et farlighedskriterie, hvis et barn/en ung er til fare for andre, men desværre også, hvis barnet er til fare for sig selv og er selvskadende. Et sådant psykisk sygt barn kan således blive anbragt sammen med andre dybt kriminelle unge. Unge, der er dømt for vold, er bandemedlemmer og/eller misbrugende. Det kan f.eks. forekomme lige efter en udskrivelse fra børnepsykiatrisk afdeling.

Det er dybt bekymrende – og skal ændres. Vi kan ikke være bekendt at behandle børn på 10-12 år som kriminelle.

I Region Syddanmark sker en sådan anbringelse på den lukkede institution Egely i Middelfart. Det skal dog understreges, at Egely udfører en god pædagogisk indsats, under de givne forudsætninger. Det skal bare ændres, så de psykisk syge og sårbare børn får et andet tilbud – et tilbud, hvor det ikke handler om straf, men et tilbud, hvor der tages hånd om deres skrøbelige psyke. De skal ikke ”i fængsel”, men tilbydes et kvalificeret pædagogisk tilbud med faste og lukkede rammer.

SF ønsker generelt helt at afskaffe muligheden for at idømme børn under 15 år (under den kriminelle lavalder) denne form for dom. Men aktuelt er der desværre ikke politisk vilje hertil. Indtil det sker, vil SF adskille disse grupper af børn og unge fra de hardcore kriminelle unge, fordi den pædagogiske tilgang er vidt forskellig afhængig af gruppen af børn, og for at den ene gruppe ikke kan øve negativ indflydelse på den anden.

SF har derfor løftet dette ønske med ind i budgetforhandlingerne, og heldigvis, var flertallet enige med os. Så nu skal arbejdet med at undersøge muligheden for alternativ anbringelse til disse unge, undersøges.

Vi satser på at flertallet i Regionsrådet er enige med os? Vi kan ikke forestille os andet. Det, der sker lige nu, er uhørt og skal ændres.

Side 1 ud af 47