Læserbrev af Hans Holmer (SF), gruppeformand, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

I SF er vi glade for at vi nu i Kolding kommune endelig får en ny træ-strategi som har fokus på at vi passer på træerne og anerkender deres værdi for mennesker og natur.

Jeg har fået en hel del henvendelser fra folk- og det er min klare oplevelse at rigtig mange i kommunen interesserer sig for vores træer og mange borgere ønsker en grønnere bymidte.

Det er derfor vigtigt, at træerne forvaltes rigtigt. Dels for at sikre værdierne og dermed trækapitalen, men også̊ for, at vi og fremtidige generationer kan glæde os over at være bosat i en grøn kommune med mange smukke træer.

Kolding kommunes nye træ-strategi slår fast, at træerne i byens rum, på gaderne, i parkerne og de grønne områder, er en meget væsentlig del af det grønne islæt og struktur i byerne. Det samme gælder vejtræerne på landet, der giver oplevelser, dybde og bidrager til orienteringen i forhold til landskabet

Træerne er en vigtig forudsætning for, at det lykkes, og de er med til at give kommunen sin unikke identitet og særlige stemning.

Træerne har desuden nytteværdi, idet de danner leve- steder og faunapassager for fugle, insekter og andre dyr. De skaber mikroklimatiske fordele for lokalmiljøet ved at rense luften for støv, omsætte CO2, producere ilt og give fugtighed, læ og skygge. Og så er de med til at forebygge oversvømmelser ved skybrud.

Den nye strategi betyder at vi øger træ-kapitalen ved at højne kvalitet og variation i drift og anlæg af træplantningerne. Strategien lægger også op til at vi inddrager borgerne og øger deres kendskab til træernes værdier- Lad os sammen passe på vores træer.

Læserbrev af Hans Holmer (SF), formand for Social- og Sundhedsudvalget, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

Noget af det som børn frygter allermest, er at føle sig forkerte, og at blive lukket ude af fællesskabet, fordi man er forkert! Det er dét der fylder, fortæller børn i interviews i forbindelse en ny indsats i Kolding Kommune. Og når børn oplever sig forkerte, kan nogle af dem komme til at kæmpe med mad, krop og vægt, f.eks. i form af overspisning, overvægt og utilfredshed med deres krop.

Lige nu knokler Sundhedsplejen sammen med andre faggrupper i Kolding Kommune, på at igangsætte de første prøvehandlinger i ”ligevægt for Børn” Prøvehandlingerne kan f.eks. være færre vejninger af børn og unge på udvalgte skoler frem til sommerferien - samt udvikling af nye tilbud til både børn og forældre, som kæmper med mad, krop og vægt.

Den traditionelle sundhedstilgang er drevet af ydre styring af menneskers adfærd. Det bliver tydeligt i indsigterne, at det er behov for at arbejde med indre styring og det der er vigtigt for det enkelte menneske.

Det peger på et helt nyt mind-set, hvor det gøres endnu mere tydeligt at børns trivsel og det gode børneliv hænger sammen med børns forhold til mad, krop og vægt. I forhold til det gode børneliv fremhæver børnene særligt en stærkere kontakt med de betydningsfulde voksne omkring dem, flere meningsfulde fællesskaber og oplevelsen af at være normal.

Vi skal altid blive ved med at være nysgerrige på borgernes oplevelser af de tilbud vi har – og turde tænke og prøve noget helt andet – hvis det er dét, der giver mening for netop dem, Som formand for Social- og Sundhedsudvalget er jeg glad for at vi i udvalget med dette initiativ kan være med til at give vores børn et godt børneliv og dermed også en god fremtid.

Læserbrev af Hanne Dam, byrådsmedlem (løsgænger), Fredericiagade 34, 6000 Kolding.

Det var en kæmpe stor overraskelse, at jeg i JydskeVestkysten læste, at V og DF vil lukke vores dejlige teater Mungo Park – udenfor budgetforhandlingerne og allerede i år.

Hvor kom det lige fra?

Når det er sagt – så glæder det mig, de mange borgere i medierne, som viser deres utilfredshed – medlem eller ej!. Der har været gode læserbreve – fra byens borgere, men også fra dem som kører langt til en forestilling.

Vi har et godt produkt – som rækker ud over kommune grænserne – som beriger vores by. Et egnsteater er anderledes, skuespillerne er ansat og bor i byen (skatteindtægter)

Vi taler kun om tilskuddet fra Kolding Kommune, hvad med samarbejdet med vores udviklingshæmmede og brug af kulturen som løftestang på socialområdet?

Der kan teatret og kulturen noget helt eminent. Jeg har selv brugt kulturen i mit sociale arbejde i mange år.

Jeg var med til de første forhandlinger og diskussioner omkring Mungo Park, jeg har set mange forestillinger sammen med både unge og ældre og mange unge er også frivillige der.

Forestillingerne har været lokale, provokerende og tingene er sat på en spids, hvilket er yderst forfriskende.

At V og DF begynder at sætte kroner og ører pr. besøgende er uretfærdigt. Mungo Park er et kæmpe brand, har løftet kulturen i Kolding, de har et tilbud, jeg ikke kan få andre steder - og er yderst kompetente til det de gør.

Årsagen til besparelsen er intet argument - midtbyen. Hvor er planen for hvad besparelsen skal bruges til og jeg tror midtbyens udfordringer er mere end kommunen kan klare økonomisk.

Jeg vil mane politikerne til besindelse i en tid, som den vi står i. Nogen betragter kulturen som flødeskummet, men jeg betragter den, som den lim, der binder os sammen. Måske får vi brug for et sådant sted, når krisen er ovre – jeg er ikke i tvivl om det og hvordan jeg vil stemme på byrådsmødet.

Læserbrev af Grethe Thomasen, medlem af Socialdemokratiet, Sct. Knudsvej 62, 6000 Kolding.

Hvad er det der gør at vi, at der er mange der er i oprør og protest. Med DF og Venstres beslutning om at tage den kommunale støtte fra teateret Mungo Park.

Det er, at det professionelle og provokerende teater nedlægges. Den nysgerrige tilgang, de provokerende vinkler. Vi har jo både Teatersalen og Dronning Dorathea Teatret. Nuvel, men Teatersalen er primært gæste og omrejsende opsætninger. Og Dronning Dorothea Teatret er amatørteater. Ikke et ondt ord! Men at have det tredje ben, det professionelle, er med til at gøre teaterudbuddet visionært.

At være et Egnsteater, koster, at man holder fast, holder ud og holder ved. Kolding vil på den måde have flere fyrtårne, Kolding Hus, Trapholt og Mungo Park. Kulturen er ikke til forfald. Når det hele vælter er det netop kulturen/teateret det der er med til at give mennesker noget at leve af. Sammen står vi som brugere af Mungo Parks forskellige opsætninger og Events med et tab, hvis flertallets indskrænkede holdninger får magt.

Jeg er ikke i tvivl om at teateret har gjort en forskel og er med til at danne Kolding som by og dens borgere som mere deltagende i livet.

Jeg tænker. Hvor skal jeg gå hen? Og hvem skal nu rykke mig ud af døsen. Når man vil save grene af så tæt på stammen.

Et teaterdrama

Marts 24, 2020

Læserbrev af Hans Holmer (SF), gruppeformand, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

Sagen om nedlukningen af Mungo Park handler om andet end et eksperimenterende teater af høj kvalitet, som har sat Kolding på landkortet og vist, at vi i Kolding Kommune har mere at byde på end mange af vores omkringliggende kommuner. Sagen handler også om mangel på politisk samarbejde.

Vi er lige nu i en krisetid, hvor vi både på landsplan og faktisk også lokalt viser, at vi kan det brede samarbejde om Coronavirussen. Så lad os nu også finde en løsning, hvor Mungo Park (fra 1. maj Teater Tid) kan eksistere.

De mange læserbreve i avisen har vist, at teateret har stor betydning for vores by. Vi må kunne finde en løsning, hvor teateret bevares og udvikles, og hvor alle parter kan se en fremtid for teateret.

Det vil glæde mange folk i denne tid, at vi som politikere viser demokratiets styrke og finder en god løsning i denne sag.

Lad os tale os til rette og få sagen alsidigt belyst og igennem dialogen finde en løsning, hvor vi også har eksperimenterende teater af høj kvalitet i Kolding Kommune i fremtiden. Det vil klæde os alle at finde en løsning og få det politiske samarbejde tilbage på sporet.

Side 1 ud af 32