Fredag, 15. november 2019

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Læserbrev af Birgitte Kragh (V), formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Søren Rasmussen (DF), formand for Seniorudvalget.

Det glæder os, at der er flere projekter med seniorbofællesskaber og seniorboliger på vej, i Kolding Kommune.

Der er projekter i Skovparken i Christiansfeld, på Holbergsvej i Seest og i Agtrup.

Vi er ikke i tvivl om, at boligerne vil blive eftertragtet, for vi ved fra den store undersøgelse blandt seniorerne, at særligt seniorbofællesskaber er et meget stort ønske.

Vi er heller ikke i tvivl om, at der er brug for flere end disse projekter. Derfor vil vi blive ved med, at inspirere boligselskaber, byggefirmaer, investorer m.v. til, at etablere seniorbofællesskaber.

Der er også nedsat en arbejdsgruppe på tværs af By- og Udviklingsforvaltningen og Seniorforvaltningen i Kolding Kommune, som samler viden, rådgiver og hjælper med kontakter til relevante parter. På baggrund af den store undersøgelse blandt seniorerne, har vi en helt unik indsigt i ønsker og behov her lokalt.

Vi arbejder fortsat målbevidst for etableringen af seniorbofællesskaber og glæder os, til de første står klar til indflytning.

Læserbrev af Filip Bekic, fællesledelseformand Socialdemokratiet i Kolding, Borgergade 4, stuen th., 6000 Kolding.

Når jeg sætter mig foran fjernsynet hver torsdag aften for at se mit yndlingsprogram siger værten altid: Husk på, at jo mere uenig du er med nogen, jo pænere skal du tale til vedkommende.

Hvis du ikke kender programmet, så er det Debatten på DR2, der bliver sendt hver torsdag aften kl. 20 og det er Clement Kjersgaard som hver torsdag siger de kloge ord, som vi kan lære rigtig meget af. De seneste uger er tonerne gået meget højt. Både i byrådet, på Facebook og i diskussionerne blandt almindelige borgere. Kolding kommunes budget har fyldt rigtig meget i medierne og i borgenes hverdag.

Tonen har været barsk og vi har ikke lyttet nok til hinanden. Jeg skriver ikke for at forsvare nogen politisk, jeg skriver som ganske almindelig borger, som er ked af den hårde tone man specielt finder på Facebook, hvor personlig hetz mod politikerne er blevet ganske almindeligt.

Jeg har stor respekt for at man kan være uenig og sur, fordi vi nu endnu engang skal spare en masse penge i Kolding kommune. Men vi får ikke noget ud af, at komme med personlige angreb på forskellige politikere.

I et demokrati må vi kunne kommunikere sammen og finde løsninger ved at lytte og lære af hinanden. Hvis vi kun bruger tid på at kritisere og være sure, så graver vi så store grøfter, at vi holder op med at lytte til hinanden. Husk på, at politikerne er også mennesker der arbejder ved siden af deres job i byrådet og de har også en familie, som læser mange af de personlige angreb.

Jeg vil gerne rose Betina Damgaard Sørensen, for hendes store engagement og for at huske på, at vi godt kan være uenige og samtidig lave en demonstration, uden at snakke grimt om personer. Stor respekt for det.

Det kan dog undre mig, at Kolding – by & havn i balance, har så stort et behov for at være så personfikseret. Jeg bryder mig ikke om, når man går efter manden og ikke bolden. Fint at man er uenig, så må man jo fremlægge sin egen politik. Men at være efter Søren Rasmussen og skrive at det er beskæmmende at have sådan en politiker i Kolding kommune, det er ikke i orden.

Når Paw Henriksen angriber Jørn Pedersen og siger han ikke er en værdig borgmester, så angriber han også de 12.112 borgere der har stemt på Jørn Pedersen ved sidste kommunalvalg. Jeg er dybt uenig med mange af Søren Rasmussens og Jørn Pedersens beslutninger, men derfor respekterer jeg, at de har et mandat i ryggen og sidder i byrådet, fordi borgerne i kommunen har besluttet det. Vi har de politikere vi fortjener! For vi har selv valgt dem. Er vi utilfredse må vi jo argumentere, diskutere, demonstrere og i sidste ende må vi jo skifte dem ud til næste valg.

Så kære borgere i Kolding kommune. Skal vi ikke se om vi kan huske på Clement Kjersgaards kloge ord: Jo mere uenig du er med nogen, jo pænere skal du tale til vedkommende.

Læserbrev af Hans Erik Adsbøl, Lucernehaven 20, Vonsild, 6000 Kolding.

Hvem har det øverste ansvar i Kolding kommune, for økonomien?

Svaret er, ja det er byrådet, men men, byrådet har en kommunal ansat kommunaldirektør, som har et ledelses ansvar. Kommunaldirektøren har ikke meldt sig på banen i den økonomiske skandale, mildt skrevet. Jeg ved godt, byrådet er den øverste myndighed, men kommunaldirektøren har ledelsesansvar overfor sine embedsmænd, det er ham, der ansætter og foretager afskedigelse af embedsværket.

Udgiften har været enorm stort med alle dem som er afskediget, og siger farvel med en stor gage i lommen.

Hvorfor er det ikke for længst opdaget hr. kommunaldirektør, eller er det så groft, at det er til en politianmeldelse? Direktøren er jo afskediget, vedkommende har jo taget skylden. Men der må være andre der har kendt til overførsler, der er blevet henlagt fra 2018, til 2019. Hver afdeling har jo en økonomichef. Det underskud, som er helt enorm, som Koldings borgere nu må lide under i flere år, hvis det nogensinde bliver rettet op igen.

Jeg er af den klare overbevisning, at man forlængst burde have opdaget det enorme underskud. Nu er det sådan, at man jo ikke kan fyre byrådet, det er jo folkevalgt. Men havde det været en hvilken som helst firma, så var det jo helt anderledes. Vi som borgere i Kolding må desværre se frem til flere år med mørke tider.

Læserbrev af Bo Vesterlund, medlem af SF, Rosenholm 18, 6000 Kolding.

Med byrådsflertallets budgetforslag rammer nedskæringerne børn, ældre og socialt udsatte. Derfor har Enhedslisten, SF og en socialdemokrat fremsat et alternativt budgetforslag der skåner børn, ældre og socialt udsatte.

De tre berørte grupper fortjener at det alternative forslag indarbejdes i det budget der skal vedtages.

At kommunens økonomi er dårlig skyldes 20 års skattesænkninger og ikke at enkelte udvalg eller en økonomidirektør har brugt for mange penge.

Det alternative forslag, der er socialt afbalanceret, fortjener en seriøs behandling; og politikerne bag forslaget skal ikke trues med at miste indflydelse på de kommende budgetter.

Læserbrev af Søren Rasmussen (DF), formand for Seniorudvalget, Primulavej 7, 6000 Kolding.

Helle Kruse Hansen, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark, er ked af, man i JydskeVestkysten, kunne læse om besparelserne på Seniorområdet. Dermed kunne et par sygeplejersker se deres job muligvis være i fare.

Jeg har fuld forståelse for, at det er en ubehagelig situation. Det er dog prisen for, at leve i et åbent demokrati. Her kan alle f.eks. se Seniorudvalgets dagsorden før møderne, og efterfølgende se referatet. Det kan pressen også og derfor kommer der naturligvis omtale – også af noget så vigtigt, som besparelser og hvor de rammer.

Jeg tror meget på vigtigheden af, at være åben om det vi som byrådsmedlemmer laver. Hvis vi laver noget der ikke kan tåle, at stå i en åben dagsorden eller i avisen, er det jo galt. Så jeg er helt afgjort tilhænger af åbenhed, debat og samtale om det Byrådet laver.

Jeg er i høj grad også tilhænger af, at vi skal behandle vores medarbejdere ordentligt. Jeg er ked af hver medarbejder vi sparer væk og jeg glæder mig over hver stilling vi bevarer. Hvis man kender ledelsen på seniorområdet i Kolding Kommune, så vil man vide, at de dygtige medarbejdere selvfølgelig vil søges omplaceres til andre opgaver, hvor deres mange gode kvaliteter kan gøre nytte.

Læserbrev af Trille Nikolajsen (V), byrådsmedlem, Spurvevej 8, 6040 Egtved og Elvis Comic (S), byrådsmedlem, Gotthardpasset 8, 6000 Kolding.

Når to væresteder for socialt udsatte skal bo under samme tag, skal det gøres med inddragelse af brugerne. Den samlede høringsproces har været kort og derfor er det yderst vigtigt, at den kommende sammenlægning foregår med inddragelse af brugerne og medarbejderne af de to steder.

Det fremtidige værested skal være et sted, hvor alle føler sig velkommende. Det er aldrig en nem opgave, når to kulturer skal samles under samme tag. Derfor er det vigtigste, at vi får det bedste fra de to steder. Det gøres ved, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra kommunen og KFUM´s Sociale Arbejde, samt medarbejdere og brugere fra de to væresteder. De skal sammen finde en løsning, med fokus på, hvad der giver mening for brugerne af det nye værested.

KFUM´s Social Arbejde driver i dag Folkekøkkenet, via en samarbejdsaftale med Kolding kommune. Folkekøkkenet er et omsorgstilbud rettet imod byens socialtruede borgere. Disse borgere kan eksempelvis være ensomme, have langvarige kontanthjælpsmodtager eller førtidspensionister, være hjemløse som har et misbrug.

Værestedet Regnbuen er et Kommunalt værested, for borgere med et mangeårigt aktivt misbrug. Regnbuen støtter brugerne til at opnå en forbedret livssituation, til trods for mangeårigt aktivt misbrug af stoffer. De seneste år har det været kendt, at Regnbuen har til huse på en matrikel, som inden for den nærmeste fremtid skal byudvikles. Det betyder, at der skal findes en ny lokalitet til Regnbuen. Et flertal i Social- og Sundhedsudvalget har indstillet til Byrådet, at Regnbuen skal flyttes til samme matrikel som Folkekøkkenet.

Regnbuen og Folkekøkkenet har begge repræsentanter i Udsatte rådet, - igennem disse repræsentanter vil vi følge processen med sammenlægningen af de to væresteder, for at sikrer os, at det er brugernes ønsker og ideer der vægtes.

Læserbrev af Søren Rasmussen (DF), formand for Seniorudvalget, Primulavej 7, 6000 Kolding.

Alle seniorer skal have råd til at komme ud og deltage i aktiviteter, være frivillig eller på anden måde få nogle gode oplevelser. Gode oplevelser styrker nemlig livskvaliteten og livsglæden, mindsker ensomhed og styrker den enkelte. Derfor indførte vi i 2017 det billige buskort til mennesker på 67 år og derover.

Ordningen er blevet en succes og blev fra i år en fast ordning. Dog har budgetforhandlingerne og debatten om besparelser, betydet at der er opstået usikkerhed om nu også ordningen fortsætter i 2020 og fremover. Derfor vil jeg gerne slå fast, at det gør den.

Fra 1. november kan kortet bestilles og det giver mulighed for at rejse med bus og rutebil inden for kommunegrænsen i et helt år for kun 500 kr.

Jeg ved mange er rigtig glade for ordningen og den virker efter hensigten. Det er også i vores interesse, at flest muligt bruger offentlig tranpost. Der er biler nok på vejene og af hensyn til klima og miljø er det også en rigtig god ide. Derfor skal ordningen efter min opfattelse vedblive, at være et tilbud til pensionisterne.

Læserbrev af Hans Holmer (SF), gruppeformand, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

Der er som politiker i Kolding Kommune ikke meget at glæde sig over i disse dage. Særligt ikke som formand for Social- og Sundhedsudvalget, hvor Venstre og Dansk Folkeparti har besluttet at spare 18 mio. kr. Det kommer blandt andet til at gå ud over en række af kommunens forebyggende indsatser.

I SF forudser vi, at når vi sparer på de forebyggende indsatser, så vil vi i de kommende år skulle bruge mange penge på at samle op på problemer, der ellers kunne være taget i opløbet. Regningen bliver langt større end det beløb, vi sparer her og nu. Både i kroner og ører, men også rent menneskeligt for vores udsatte borgere. De bliver ramt hårdt.

Skal jeg alligevel finde 3 lysglimt i mørket er det, at alle i udvalget har bakket op om at redde Space, Overmarksgården og Skole- og Dagtilbudsrådgiverne.

Space er et aktivitets- og netværkstilbud til anbragte eller tidligere anbragte børn og unge. Tilbuddet indeholder café og samværstilbud, åben rådgivning, mentorordninger, samtale- og aktivitetsforløb, efterværn og kontaktpersonsordninger.

Finansiering af ressourcer til Overmarksgården er sikret for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel og de ændrede behov, der er for støtte til udsatte og hjemløse.

Skole- og dagtilbudsrådgivernes opgave er at yde en tidligere indsats af høj kvalitet til børn, unge og deres familier, som på grund af forskellige sociale begivenheder har behov for særlig støtte. Indsatsen sker i et tæt samarbejde på tværs af almenområdet og specialområdet.

Som vi gentagne gange har sagt i SF, så skal kommunens rigdom måles på, hvordan vi behandler vores børn, ældre og mest udsatte borgere. Ovenstående er 3 lysglimt, men overordnet set har Kolding byråd sviget.

Læserbrev af Hans Holmer (SF), gruppeformand, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

En ny Folkeskov i boligområde ved Eltang er på vej. Der sker efter Kolding kommune på opfordring fra SF har fået tildelt midler fra Danmark Planter Træer til rejsning af en Folkeskov. Skov er nemlig det mest effektive middel til at fjerne CO2 fra atmosfæren og er ifølge FN’s klimapanel en helt central del af klimaløsningen.

Tørke, hedebølger, skybrud. Som den første generation mærker vi konsekvenserne af klimaforandringerne, og der er hårdt brug for, at vi får gjort noget ved problemet nu. Men skal vi kunne løse udfordringerne, er det ikke nok kun at reducere vores udledning af CO2. Vi skal have trukket CO2 ud af luften, og det kan skovene hjælpe os med.

Efter opfordring fra SF-Kolding sendte Kolding kommune en ansøgning til landsindsamlingen "Danmark planter træer" som blev afholdt af TV2 og Danmarks Naturfredningsfredning den 14. september.

Der blev indmeldt et areal i det nye boligområde syd for Eltang. I helhedsplanen for området er et 2,5 ha stort areal udpeget til skovrejsning, fordi området rummer fortidsminder og en udgravning inden eventuel bebyggelse vil være dyr at gennemføre.

Ansøgningen om at få doneret træer til den nye Folkeskov er udarbejdet i samarbejde med Eltang Centralskole og Eltang Lokalråd, som nu går i gang med at udarbejde en nærmere plan for arealet – hvor skal der være skov, stier, faciliteter til rekreative formål og undervisningsformål osv.

Når vi i Kolding kommune arbejder med FN’s 17 Verdensmål er det oplagt at vi også byder os til når chancerne er der- Og her var der en mulighed hvor både klimaet, naturen og folk får glæde af en lidt mere grøn og bedre verden.

Læserbrev af Hans Erik Adsbøl, Lucernehaven 20, Vonsild, 6000 Kolding.

I tidernes morgen var jeg selv med til at godkende opførelsen af et nyt Vonsildhave. Opgaven blev sat ud i licitation, og Attendo vandt opgaven.

Men der har ikke været andet en problemer siden de startede. Det er en gennemgangs lejr, særdeles med lederjobbet på Vonsildhave. Jeg ved, at udvalget har været til møde deroppe mange gange. Er tiden ikke til, at seniorudvalget bør finde en anden udbyder til Vonsildhave.

Nu kan man læse, at i JydskeVestkysten i dag, at hjemmet har ringet til en datter tidligt en morgen med den triste besked, at hendes mor var afgået ved døden. Da datteren ringer lidt senere for at fortælle, hvad hendes mor - som er død - skal iklædes, er vedkommende der tager telefonen total tavs og overrasket, og vedkommende undersøger, og må så fortælle hendes datter, at hun skam ikke er død.

Hold op det er skræmmende, og helt og aldeles utilstrækkeligt. Sidst det var galt på Vonsildhave var en kørestolsbeboere, der kørte ned af trapperne i sin stol, og slog sig selv ihjel.

Formanden for seniorudvalget Søren Rasmussen siger, at "sådan noget bare ikke må ske".

Nej, men nu må man fra udvalgets side skride til handling, og ikke en snak igen med fy - fy- det må I ikke.

  1. Populært
  2. Læs også...

Nyheder efter dato

« Maj 2018 »
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31