Læserbrev af Hans Holmer (SF), byrådsmedlem og gruppeformand, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

Investeringer i grønne områder i Kolding har endnu mere værdi både på kort sigt og langt sigt end salg af et stykke naturrig jord, som kun kortvarige luner i kommunekassen, men langvarigt forringer byens tiltrækning- og udviklingsmuligheder.

I SF i Kolding vil vi arbejde for at der oprettes en Naturfond til at opkøbe grønne naturområde i Kolding by.

Der er i de sidste mange år blevet bygget meget i Kolding by, og derfor er der også forsvundet mange grønne naturområder og åndehuller, som folk og ikke mindst dyrelivet har værdsat.

Derfor vil vi i SF foreslå, at en andel af kommunens indtægter på jordsalg skal gå til at investere i grønne naturområder.

Nogen vil måske sige, at det er spild af penge, men SF´s påstand er, at det vil gøre byen til et langt mere attraktivt sted at bo, hvis man også har naturen tænkt ind i byudviklingen. Vi bør i den sammenhæng også kigge på, om vores by-fortætningsstrategi tager for meget hensyn til byggeri frem for naturen.

Fonden skal via de penge, som komme ind fra jordsalg, opkøbe strategiske områder i Kolding, så vi undgår, at byen bliver plastret til med boliger, uden at der også er plads til naturen og dyrelivet og de mennesker, som bor i byen. Så hvis vi for alvor vil investere i en bæredygtig og fremtidssikret by, bør naturen have en langt større rolle, end den har i dag.

Læserbrev af Vibeke Henriksen, bestyrelsesmedlem i Venstres vælgerforening, Dalbyvej 16, 6000 Kolding.

Mette Frederiksen sagde på pressemødet den 11. marts: ”Jeg vil gerne igen understrege, at vi har en meget stor forpligtelse til især at hjælpe de svageste i vores samfund, dem der er mest sårbare over for sygdomme, mennesker med kroniske sygdom, kræftpatienter, og ældre. Af hensyn til dem må smitten ikke sprede sig”.

Jeg indrømmer, at jeg var stolt af at have en statsminister som kæmpede for os alle sammen, og jeg synes at statsministeren viste sig som en statskvinde, da hun valgte at lukke landet for at beskytte os alle sammen. Det var et nobelt træk, og med alarmerende økonomiske konsekvenser hængene over hovedet, men som man valgte at sige, at sådan var det, og nu skal vi stå sammen - hver for sig. Og det gjorde vi.

Derfor er jeg rystet over at læse den aktindsigt DR har fået indblik i, at den store forpligtelse udeblev, og at de mest sårbare på plejehjemmene ikke fik den hjælp de skulle have, men at departementet i sundheds- og ældreministeriet satte plejehjem bagerst i køen, da man politisk havde besluttet at regioner skulle prioriteres over kommuner i forhold til værnemidler.

Jeg synes at departementet burde have lavet en prioritering over hvor udbruddet var mest alvorligt, da ældre er mest sårbar i forhold til corona, så skulle indsatsen også havde været rettet mod plejesektoren og for den patientgruppe. ”Politik i øjenhøjde” udebliver gang på gang.

For mig, er det ikke nok at bryste sig af flotte ord, og det er vigtigt at nogen taler deres sag, da det er under al kritik.

Læserbrev af Søren Rasmussen (DF), formand for Seniorudvalget, Primulavej 7, 6000 Kolding.

Vi er i den glædelig situation, at vi har 20 aktivitetscentre for seniorer spredt ud over hele Kolding kommune. Der afvikles et væld af aktiviteter i dem. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at de er til meget stor glæde, for rigtig mange mennesker. De giver livsglæde og livskvalitet. Derudover er der omkring hundrede foreninger for seniorer, som får støtte fra Kolding Kommune til deres aktiviteter.

I Vonsild er der flere foreninger, der holder til forskellige steder. Bl.a. er der aktivitetscentret på Catolhavegyden. Der foregår en masse gode aktiviteter, arrangeret af frivillige.

Aktivitetscentret er indrettet i en pavillon, den har gennem lang tid trængt til en omfattende renovering. Der har endda været forslag fremme om at fjerne den. Men heldigvis har seniorernes ønske, om at blive på placeringen, sejret.

Vi har nemlig sikret penge til renoveringen. I forbindelse med det store børneforlig, blev der også lidt midler til seniorområdet. Der blev således afsat 1 mio. kr. og til renovering af aktivitetshuset på Catolhavegyden og Seniorudvalget kan finde de resterende 1,5 mio. kr. i eget budget.

Det at vi har så mange aktivitetshuse for seniorer, er noget særligt for Kolding Kommune. Vi være kan være stolte af dem og værne om dem og ikke mindst de mange frivillige.

Læserbrev af Hans Erik Adsbøl, Lucernehaven 20, 6000 Kolding.

Det vi de sidste dage har kunnet se i nyhederne er et totalt svigt, i blandt andet Aarhus. I skal stå til ansvar overfor dette svigt. Føj siger jeg bare.

Nu fik Aarhus kommune en dom på, at disse optagelse ikke måtte sendes. Det siger mig, at de optagelser er så voldsomme, at de har valgt at forbyde dem med begrundelsen, at offeret ikke kunne sige ja til denne overvågning. Den lov skal hurtigst muligt ændres, så pårørende kan sige ja på vegne af beboerne.

Og jeg mener, at man skal give lov til at disse optagelser, hvis den forurettede ikke kan svare for sig selv. Det er den måde man formentlig kan dæmme op for disse svigt. Jeg troede ikke, at vi i Danmark er kommet så langt ud, at vi behandler disse sårbare mennesker som fanger. Føj siger jeg bare, og skam jer.

Jeg ved, at engang imellem, får de kontrolbesøg på plejehjemmene. Det skal fremover være et uanmeldt kontrol der skal foretages. De skal ikke være skemalagt.

Læserbrev af Vibeke Henriksen, bestyrelsesmedlem i Venstres vælgerforening, Dalbyvej 16, 6000 Kolding.

Det er vigtigt for mig, at vi bevarer danske værdier i Danmark, og at parallelsamfund bekæmpes, og jeg tror at det er vigtigt at vores politiker er årvågen for at der ikke opstår parallelsamfund, hvor der hersker en anden retsorden, og hvor et flertal af udlændinge lever adskilt fra os andre, og ikke ønske at tage del i det øvrige samfund.

Derfor bakker jeg op om Venstre, Danmarks liberale parti, når de udviser en bekymring over at den socialdemokratiske regering og resten af venstre fløjen som helt tydeligt viser at de ikke har modet eller tør at bakke op om, at fører den opstramning af udlændingepolitikken som de gik til valg på.

Venstre har ført en stram udlændingepolitik, hvor man har haft fokus på at holde fast i de lave ydelser for at sikre at det bedre kan betale sig at tage et arbejde. Hvilket jeg tænker, både fremmer integrationen for den enkelte, men det er også en grundlæggende god og sund værdi i, at det skal kunne betale sig at arbejde.

Derfor er jeg bekymrede for de konsekvenser, det vil få, at den socialdemokratiske regering har hævet ydelserne til de udlændinge som ikke er i arbejde, og at de ligeledes ikke vil sørge for at der kommer en anden sammensætning af børnene i ghettoområdernes børnehaver og vuggestuer. Netop for at sikre, at det er slut med områder, hvor der ikke tales dansk, og hvor børn lever i en modkultur.

Ligeledes er det foruroligende at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye oplyser fra talerstolen i Folketingssalen at han ikke vil lovgive mod bønnekald, da han ikke mener at problemet er så stort at man behøver at lovgive mod det, selvom han også tilkendegiver at det vil være anmassende og upassende at kalde til muslimsk bøn i Danmark.

Men for pokker da, så gør noget ved det !! For mig handler det om, at man får stoppet ansskygningerne af parallelsamfund i Danmark, og det er frustrerende at regeringen ikke tør eller har modet til at handle for at sikre de danske værdier. Der skal være religionsfrihed, men ikke religionslighed i Danmark, og vi skal ikke have områder i Danmark, hvor man lever adskilt fra os andre eller ikke ønsker at tage del i det øvrige samfund.

Side 1 ud af 40