Læserbrev af Bo Vesterlund, Rosenholm 18, 6000 Kolding.

På det seneste har erhvervshavnen og byrådet fremlagt et oplæg til den erhvervsmæssige og den bymæssige udvikling af havneområdet (fra Jens Holms Vej til åen).

Oplægget tilgodeser havnens behov og giver også plads til grønne og rekreative områder, evnt. med boliger i nærheden af inderhavnen og i området "Alaska" mellem havnen og Marina Syd. Trindholmsgade udlægges som en grøn passage mellem disse to områder.

Jeg synes oplægget herved tilgodeser både havnevirksomhedernes, de ansattes og borgernes behov.

Men havnens ide om at fylde op langs Svineryggen (ved den østlige ende af Jens Holms Vej) er meget problematisk:

1) Et stykke fjordnatur forsvinder.

2) Mange både vil så skulle flyttes til Marina Syd som så skal udvides meget. En udvidelse kræver meget entrepenørarbejde/pilotering og vil koste 500 mill. kr. En udvidelse ønskes ikke af sejlerne fordi mange med bopæl i den nordlige ende af kommunen har valgt at lade båden ligge i nord af transportmæssige grunde. Hvis de tvinges til at flytte båden til syd, vil det belaste trafikken på Jens Holms Vej og Skamlingvejen unødigt.

3) Fordi en udvidelse af marinaen i syd er dyr, vil kommunen sælge grunde på marinaen til boliger, erhverv, butikker etc..
Dette må kommunen egentlig ikke, fordi staten har givet området til kommunen med den klausul at det skal bruges til marinaformål. Kystdirektoratet har meddelt at kommunen ikke kan forvente at få tilladelse til det fulde Marina City Projekt, og Planklagenævnet at der ikke foreligger en redegørelse for at området kan bruges til andet end Marina.

4) Beboerne i højhusområdet vil blive tabere. Antallet af højhuse udvides nu fra 7 til 14-15, så beboerne skal bo endnu tættere end nu (hvor befolkningstætheden er den tætteste i Kolding).

I forbindelse med. byggeri af højhuse og andre etageboliger har man fældet meget bevoksning syd for Skamlingvejen, og hvis Marina City realiseres, vil man fælde meget bevoksning nord for Skamlingvejen og langs kysten (ved skulpturen vinger). En fuld realisering af Marina City vil også, ved opfyldning, fjerne et stort fjordområde langs Skamlingvejen, så beboerne i 14 - 15 højhuse skal bo meget tæt med meget lidt bevoksning og med udsigt til bygninger i 2 - 8 etager i stedet for fjordudsigt.

Læserbrev af Vibeke Henriksen, formand for Folketingskreds kreds syd i Kolding, Dalbyvej 16, 6000 Kolding.

I dag - lørdag - er der anmeldt en demonstration i både Århus og København, hvor 850 landmænd vil demonstrerer for vores folkestyre og rettigheder. De har valgt at sige -at nu må vi stå sammen, da befolkningens rettigheder er på spil, og oplever at demokratiet bliver udfordret når regeringen bryder grundloven.

Jeg er helt enig med dem, det er så surrealistisk, det som der sker med vores folkestyre lige nu. Vi skal ikke være et land hvor vores folkevalgte kan bryde grundloven.

Og nu igen, i 11.time melder Rigspolitiet ud, at en landbrugsregistrering af traktorer ikke er brugbare til at køre i demonstrationen, og at man vil blive pålagt en bøde, hvis man deltager. Så man har nu fundet begrundelse for at stoppe deres grundlovssikrede ret til at demonstrere. Det er helt forkert, og ikke de værdier, som kendetegner vores demokrati og folkefærd.

Jeg oplever også at vores rettigheder er under pres. Jeg ved godt, at vi har en COVID-19 situation – Men vores folkesundhed er ikke på trods af vores folkestyre, vi er ikke i krig og ved at bekæmpe en fjende, men vi er ved at bekæmpe en virus. Den tager ikke bestik af os, og ved at overholde hygiejne -og afstandsregler, ses der, at den kan holdes i skak indtil der er en vaccine. Vi har før haft epidemier og vi vil få det igen.

Folkesundhed og folkestyre er ikke hinandens modsætninger. Man kan godt bekæmpe Corona uden at bryde loven eller uden at statsministeren slår ethvert kritisk spørgsmål hen med udskamning om, at man ikke prioritere folkesundheden, hvis man er uenig i regeringens handlinger eller fordi man kæmper for at vores folkevalgte overholder loven.

Læserbrev af Karina Adsbøl (DF), folketingsmedlem, Koldingvej 17, 6580 Vamdrup.

Noget af det første folketingspolitikerne skal, når de er valgt til Folketinget, er at skrive under på, at de vil overholde grundloven. Det er et ydmygt og højtideligt øjeblik. Og så forpligter det.

Man kan være for eller imod minkavl. Det er ikke essensen i det her. Det her handler om, at vi har en statsminister og nogle ministre, der helt bevidst bryder loven. Og de gør det med åbne øjne. Det kan man som folkevalgt politiker ikke sidde overhørig.

Forsvaret og politiet er sat ind. Det er rigtig alvorligt det her. Det hverken må eller skal vi negligere. Tænk lige, hvis politiet og hæren mødte op på din bopæl – helt uden lovhjemmel eller uden lovlig retskendelse.

Jeg er ærlig talt rystet. Rystet over den magtfuldkommenhed, der på det groveste har fundet sted.

Demokratisk fest

November 16, 2020

Læserbrev af Filip Bekic Bladt (S), fællesledelseformand og byrådskandidat, S i Kolding, Borgergade 4. st. th., 6000 Kolding.

Det er nok ikke gået ubemærket hen, at kommunalvalget nærmer sig. Om præcis et år skal vi til stemmeurnerne og vælge de 25 personer, der skal sidde i Kolding byråd de næste fire år.

Der er ingen tvivl om, at det bliver et utroligt spændende valg vi har forude. Nye partier, nye spidskandidater, nuværende medlemmer, som ikke genopstiller og ikke mindst en ny borgmester. Det er for alvor nu politikere og borgere skal sætte dagsordenen for, hvad det er for en kommune, vi gerne vil have.

Med USA's valg frisk i erindringerne, lad os da også huske på, hvad vi ikke vil have. Demokrati er selvfølgelig kendetegnet ved uenighed og forskellige holdninger. Men det må aldrig blive personligt og hadefuldt.

Vi har i Danmark en stolt tradition for et demokrati med mange partier og mange holdninger, og hvor der er plads til uenighed. Lad os give hinanden håndslag på, at selv når det spidser til, så går vi efter bolden og ikke personen. Der skal være plads til at være uenige og have forskellige holdninger, men der skal også være plads til, at vi anerkender hinandens forskellighed. Vi mennesker er udstyret med to ører og én mund, dvs. vi skal huske at lytte; også til dem, vi er uenige med. På den måde får vi de bedste løsninger for vores kommune.

Valgkampen er startet, lad os få en demokratisk fest og være løsningsorienteret. God fest.

Sæt dit X om et år

November 16, 2020

Læserbrev af Birgitte Munk Grunnet (S), Spidskandidat for Socialdemokratiet i Kolding Kommune, Skovborglundvej 11, 6580 Vamdrup.

Den 16. november 2020 er en særlig dato. Der er et år til en af demokratiets festdage. Nemlig kommunalvalg og Regionsvalg.

Mange kvinder og mænd stiller op. De stiller sig tilrådighed, bredt i de politiske partier. Det er et demokratisk sundhedstegn, der er med til at gøre Danmark og lokalsamfundet stærkt, fordi det drives af engagement og interesse.

Politik handler om mennesker, om fællesskaber og om resultater. Det er lagt ud til den enkelte borger at tage stilling om hvor X´et skal sættes.

Det er DIT valg, tirsdag den 16. november 2021.

Side 1 ud af 55