Læserbrev af Hans Holmer (SF), gruppeformand, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

I disse dage er det populært med nytårsforsætter. I SF har vi i stedet lavet et nytårsfortsæt – altså med t. Vi vil nemlig i det nye år fortsætte, hvor vi slap i 2019.

Vi vil fortsat kæmpe for kommunens børn. Vi kunne have Danmarks bedste folkeskoler og daginstitutioner i Kolding Kommune, men et flertal i byrådet har valgt, at der skal spares 40 mio. kr. på området i 2020. Lad os nu investere i vores børn i stedet at spare på dem. Ved at investere i folkeskoler og daginstitutioner kan vi give vores børn gode rammer, hvor de trives og udvikles og dermed får en bedre fremtid.

Kampen fortsætter også for vores udsatte. Der er skåret ubeskriveligt meget på forebyggende indsatser for udsatte børn og voksne. Vores væresteder som De Frie Fugle, Cafe Paraplyen, Folkekøkkenet og Regnbuen er ramt urimeligt hårdt af besparelser. Det skyldes nok desværre, at brugerne er mindre højtråbende end mange andre samfundsgrupper, og derfor er det nemt at skære her. Vores udsatte har sjældent en stemme selv, så i SF vil vi fortsætte med at give dem én.

Vores opråb handler om fremtiden. Vi kan nemlig gøre den bedre i Kolding Kommune – hvis vi vil. Det vil vi i SF. Vi vil vise en ny retning hvor der skabes trygge rammer for vores børn, så de trives og udvikles og en ny retning, hvor vi behandler vores udsatte mennesker med værdighed. Godt Nytår.

Læserbrev af Merete Due Paarup (R), Kolding Byråd (R), Uhrevej 11, 6064 Jordrup.

Den kommunale økonomi er under pres. Alle prognoser viser, at det bliver endnu sværere fremtiden - på grund af demografi og fordi vi ganske enkelt som borgere forventer høj kvalitet i den kommunale service fra antal af pædagoger i dagtilbud til færre huller i vejene, fra værdig ældrepleje til ventetider i byggesager.

Vi vil stadig have mere og bedre. Det kan ganske enkelt ikke hænge sammen, hvis vi ikke tænker og handler anderledes.

Varm luft og masser af mursten

Et område kunne være at se på den kommunale bygningsmasse. Vi har rigtig mange kvadratmeter (ca 1/2 million m2) i Kolding Kommune og hver kvadratmeter koster ca 600 kr i årlig drift. Vi har fået udarbejdet rigtig mange analyser, der viser at vi har rigtig meget bygningsmasse, der kun bliver brugt få timer om dagen eller endda om ugen. Vi har fået masser af tal, der viser, at vi bør samle os på færre kvadratmeter på tværs af alle områder fx skole, fritid, kultur, senior... og det kan give rigtig god mening.

Kloge kvadratmeter

Ja, det kan betyde, at forskellige foreninger, frivillige, faggrupper skal rykke sammen og bruge fælles rammer - men på forskellige tidspunkter (eller samtidig fordi det faktisk kunne give mere mening).

Det giver mulighed for nye fællesskaber, nye måder at samarbejde på eller mulighed for at flere kan bruge de samme faciliteter. Fx I Lunderskov har det gamle rådhus plads til de nye faglokaler til design og skolen har brug for mere plads her kunne både skolebørn, seniorer og foreninger bruge det samme værksted/faglokale. Fx Kunne Ungdomsskolen rykke ud i andres rammer og dermed styrke samarbejdet til lokale foreninger og være med til at få flere ind i foreningslivet. Fx kunne koret øve på det lokale plejecentre og på samme tid give de ældre en oplevelse.

Eksempel: Hvis vi sparer 5% bygningsmasse, giver det en gevinst på 15. mio. hvert år fremover. Plus det vi kunne få ved frasalg af bygninger. Minus til retning af lokaler til mere fleksibilitet. Det betyder kroner til ekstra varme hænder og flere aktiviteter.

Det kan ses som “træls” eller “spændende mulighed”. Men hvis vi går i åben nysgerrig dialog med alle, der adgang til lokaler og lytter til hvem de kunne have plads til eller hvor de ellers kunne bruge lokaler sammen med, så er jeg sikker på at vi kan forvandle mursten til mennesker - især hvis de får pengene, der spares til aktiviteter eller nye medarbejdere. Fælles brug af lokaler kan give grobund for nye fællesskaber og mere nytænkning på tværs. Tør vi. Kan vi.

Værdighed

Januar 04, 2020

Læserbrev af Hanne Dam, Byrådspolitiker (løsgænger) og næstformand i Social- og sundhedsudvalget, Fredericiagade 34, 6000 Kolding.

I december vedtog Byrådet en værdighedspolitik. Af politikken fremgår det, at uanset hvad, handler værdighed grundlæggende om relationer, tillid og nærvær.

Det handler om forskellige ting, måske er det at være selvhjulpen og klare hverdagen selv? Måske er det at føle sig pæn og soigneret? Måske er det at ens kompetencer og viden bliver brugt?

Målet med værdighedspolitikken er, at de konkrete indsatser der iværksættes, skal understøtte relationen, tilliden og nærværet mellem dig som borger og medarbejderen.

Det mest ærgerlige er, at politikken kun gælder for seniorforvaltningen. I dage, hvor vi med meget kort tid lukker væresteder og lign., savner jeg værdighed.

I hvilken anden forvaltning kan man gøre det. Det ville aldrig kunne være sket med et aktivitetscenter for ældre, en værested for unge eller børn eller lign. Der er de pårørende for stærke.

Jeg synes, at det er en uværdig beslutning, som Social- og sundhedsudvalget har taget. Midt i en proces med borgerne - omkring fremtidige væresteder – fattes riget penge og der tages bare uovervejede beslutninger.

Værestederne skal flyttes sammen – har vi nået at tale om misbrugsmønstre, frivillige brugere på værestedet, Borgernes Centrum, kulturerne, overdragelse af medarbejdere samt hvordan det fysisk kan lade sig gøre?

Meget står i det uvisse og jeg synes, at vi som befolkning er blevet fattigere. Vi tager beslutninger hen over hovedet på sarte og udsatte borgere, selvom vores samfund aldrig har været rigere.

Regnbuen og Folkekøkkenet har fået besked om sammenlægningen og jeg håber, at det går smertefrit for brugerne og personalet.

Jeg vil ønske alle borgerne og medarbejderne et rigtigt godt nytår og jeg vil holde mig orienteret om, hvordan det spænder an og hvilke konsekvenser det får for brugerne.

Læserbrev af Vibeke Henriksen, bestyrelsesmedlem i Venstres vælgerforening, Dalbyvej 16, 6000 Kolding.

Det er ikke gået Danmark forbi, at det har været en udfordrende nat for både brandfolk og politi, der op til flere gange har måtte rykke ud til påsatte brande i affaldscontainere nytårsaften, hvor de så bliver beskudt med nytårsraketter. Det er jo dødsensfarligt.

Jeg er vred over at nogen kan være så afstumpet i forhold til andres velfærd. Det kan ikke være rigtigt, at helt almindelige borgere -mænd, kvinder og børn skal udsættes for fare og frygt når de forlader deres bopæl. Ligeledes er beredskabet også mennesker -forældre, søster, bror mm som egentlig bare passer på os og på Danmark.

Man fristes til at sige at nogen bruger fyrværkeri som et våben mod det danske samfund, og gør en nytårstradition med fyrværkeri til krig og utryghed.

Det er helt urimeligt overfor vores beredskab, at det er dem som skal kæmpe en ”usynlig” kamp. En kamp mod Danmark, eller er det drengestreger –jeg tvivler. Beredskabet beretter om bagholdsangreb nogen steder, vi er heldigvis mange, som ikke vil tolerere den udvikling i Danmark.

Men det skal bakkes op af hårdere straffe til de tiltalte, og jeg så gerne at politikkerne støttede op om bedre lovgivning for brandmændene i funktion, som gør at brandmændene ville kunne passe deres arbejde. Jeg går ikke ind for at man straffer kollektivt. -De få, må ikke ødelægge det for de mange.

Men noget skal der gøres.

Læserbrev af Lennarth Hansen, næstformand - Venstre i Kolding, Kastaniealle 47, 6000 Kolding.

I sidste uge blev der desværre et medlem mindre af Venstres byrådsgruppe i Kolding. Merete Due Paarup valgte desværre at hoppe fra Venstre og over til de Radikale. Jeg kommer lidt til at tænke på en artikel, der var i JV for et år siden, hvor selv samme person kaldte en partikollega for ”Illoyal” for ikke at stemme det samme som partiet og udtalte sig at ”Det er okay, at der er forskellige holdninger i Venstre, men nogle gange må man også bide tænderne sammen og stemme for de vigtige ting…”.

Men hvor er det loyale henne nu, over for de Venstre-vælgere, når man skifter parti midt i en periode?

Jeg synes, at det er illoyalt over for de vælgere, som stemte Venstre til sidste valg og som var med til, at hun fik en plads i byrådet.

Det er helt i orden at man kan være uenig. Men hvis man vil være tro over for vælgerne, så forlader man byrådet helt og giver sin plads til den næste på Venstres liste.

Side 1 ud af 25