Klimaforandringerne øger presset på både kloaksystemer og renseanlæg og medfører samtidig flere udgifter til klimatilpasning.

I 2019 investerede BlueKolding godt 191 millioner kroner i klimatilpasning af Kolding, forbedring af vandmiljøet og udnyttelse af ressourcerne i spildevandet. Det er 45 millioner mere end året før, uden at selskabets kunder har betalt mere for at komme af med spildevandet. BlueKoldings årsregnskab viser, at kunderne får stadigt mere for de samme penge, skriver BlueKolding i en pressemeddelelse.

For tredje år i træk har BlueKolding øget sine investeringer i bedre vandmiljø, mere klimatilpasning og udnyttelse af energien i spildevandet dramatisk, uden at det har kostet kunderne en krone ekstra. De seneste tre år har selskabet nemlig også formået at effektivisere driften markant og hvert år barbere fem procent af omkostningerne. Det har givet flere penge til miljø- og klimatiltag.

Større kloakker og færre overløb

BlueKolding har eksempelvis øget investeringerne i vandmiljø og klimatilpasning ved at anlægge større kloakker, blandt andet i Lunderskov, og ved at etablere en ny transportledning, der leder spildevandet fra Kolding til centralrenseanlægget i Agtrup. Desuden bliver der anlagt stadigt flere bassiner, som kan forsinke vandet fra de stigende regnmængder, så kloakkerne ikke bliver overbelastet.

- Det handler ikke mindst om at minimere de overløb af kun delvist renset spildevand, som kan forekomme ved skybrud og langvarig kraftig regn, simpelthen fordi kloakkerne er for små til at håndtere nutidens vandmængder, forklarer BlueKoldings bestyrelsesformand, Tanya Buchreitz Løwenstein (V).

Spildevandsturbine og mere biogas

Udover miljø- og klima investerer BlueKolding også i nye løsninger, der skal udnytte ressourcerne, primært energi, i spildevandet.

- Vi har for eksempel øget vores produktion af biogas og etableret Danmarks første spildevandsturbine, der producerer strøm ved at udnytte energien i udløbet fra Centralrenseanlægget i Agtrup til Lillebælt, fortæller bestyrelsesformanden.

Hun understreger, at effektiviseringerne på driften ikke i sig selv er nok til at finansiere de omfattende miljø-, energi- og klimainvesteringer. De seneste tre års besparelser på 5 procent om året svarer samlet set til cirka 6 millioner kroner. Det er ikke meget i betragtning af, at investeringerne i samme periode er steget med sammenlagt cirka 115 millioner kroner.

- Men besparelserne kan finansiere afdragene på de lån, BlueKolding er nødt til at optage for at foretage de helt nødvendige miljø-, energi- og klimatiltag, uddyber Tanya Buchreitz Løwenstein.

Hun glæder sig over, at det på den måde endnu en gang er lykkedes at undgå prisstigninger for kunderne og alligevel sikre fortsatte investeringer i bedre vandmiljø, mere klimatilpasning og klimaneutral energiproduktion.

Christiansfelds nye vandværk bliver indviet den 20. juni. Samtidig introducerer BlueKolding, der står for vandforsyningen i Christiansfeld, Verdensarvsvand. En kampagne, der skal opfordre til, at vi både påskønner og beskytter det gode grundvand. Efter sommerferien vil hele Christiansfeld blive inviteret til åbent hus på det nye vandværk.

Det har været et stykke tid undervejs, men nu er det endelig færdigt. Torsdag den 20. juni inviterer BlueKolding Vand medarbejdere og samarbejdspartnere til indvielse af Christiansfelds nye vandværk. Det oplyser BlueKolding.

Kunderne i Christiansfeld kan se frem til at blive inviteret til åbent hus på vandværket efter sommerferien, når også arealerne omkring det nye værk forhåbentlig står helt flotte og færdige.

Området, hvor vandværket ligger, har leveret rent drikkevand til Christiansfeld, siden byen blev grundlagt i 1773. Det markerer BlueKolding med introduktion af begrebet “Verdensarvsvand”, der skal minde både feldere, turister og andre gæster i byen om det særlige ved, at dansk grundvand stadig kan pumpes direkte op af jorden og ud i vandhanerne.

- Men begrebet Verdensarvsvand vil vi gerne sætte fokus på, at vi både skal påskønne og beskytte den fantastiske ressource, vores grundvand er. I den kommende tid vil vi gøre mere ud af at fortælle om Verdensarvsvand, og hvordan vi i fællesskab kan hjælpes ad med at passe på det, siger direktør i BlueKolding, Per Holm.

Presset på kloakkerne stiger i takt med temperaturer og regnmængder. Rør og ledninger skal transportere stadigt større mængder regn- og spildevand fra huse, haver og veje til Kolding Centralrenseanlæg ved Agtrup, og derfor anlægger BlueKolding nu en ekstra pumpestation og yderligere transportledninger fra Kolding Åpark til Agtrup. De nye ledninger betyder også bedre vandkvalitet i Kolding Å og Kolding Fjord og renere badevand ved Koldings strande.

BlueKolding renser hvert år 15 milliarder liter vand fra Koldings husholdninger, virksomheder, tage og veje. De mange milliarder liter regn- og spildevand bliver først ledt til for-renseanlægget i Kolding Åpark og derfra videre til Centralrenseanlægget i Agtrup.

Forsyningssikkerheden er afgørende

Den mere end 6,5 kilometer lange transportledning, der leder vandet fra Kolding Åpark til Agtrup er under stigende pres. Derfor anlægger BlueKolding nu ekstra transportledninger og en ny pumpestation, så der kan transporteres endnu mere vand fra Kolding til Agtrup.Samtidig udgør de nye ledninger en sikkerhed for, at der altid kan pumpes vand til Centralrenseanlægget. De store transportledninger fra Kolding Åpark til Agtrup er ganske enkelt en betingelse for, at alle i Kolding kan komme af med deres spildevand. Det er det, der i fagsprog hedder forsyningssikkerhed.

- Det vigtigste er, at vi også kan pumpe spildevand ud til renseanlægget, hvis der skulle ske et brud på en ledning. Dernæst handler det om, at systemet skal kunne håndtere de stigende regnmængder. Ellers risikerer vi det, vi kalder for overløb, hvor fortyndet spildevand løber ud i Kolding Å og Kolding Fjord. Det sker, når der eksempelvis er skybrud og kraftig regn. Så kommer der simpelthen mere vand i systemet, end den nuværende transportledning og pumpestation kan klare, fortæller projektleder hos BlueKolding, Camilla Ravn, i en pressemeddelelse.

Færre overløb og bedre badevand

Som regel er der tale om små mængder spildevand, men en gang imellem medfører overløbene nogle dages badeforbud ved strandene langs fjorden.

- Med de nye ledninger bliver problemerne med overløb og kortvarig forurening af vandmiljøet fra forrenseanlægget ved Kolding Åpark næsten elimineret, forklarer Camilla Ravn og tilføjer:

- Vi skønner, at vi fremover kun vil opleve 1-2 hændelser om året herfra, hvor kloakkerne ikke kan følge med på grund af ekstreme regnmængder mod i gennemsnit 15 tilfælde om året nu. Dermed kommer de nye ledninger til at forbedre vandmiljøet og badevandskvaliteten betydeligt. Det er umuligt at eliminere risikoen for overløb fuldstændigt uden at sprænge alle budgetter og mangedoble spildevandsafgiften.

Større sikkerhed

Med investeringen på cirka 70 millioner kroner understøtter BlueKolding også ambitionerne om badevandskvalitet i Kolding Kommunes spildevandsplan, Blå Plan.Samtidig med de nye transportledninger anlægger BlueKolding også en ny, ekstra pumpestation, der skal pumpe vandet gennem transportledningerne til Centralrenseanlægget i Agtrup. Desuden bliver der etableret nye bassiner, der i alt kan rumme 14 mio. liter, på renseanlægget.

Bassinerne skal håndtere de stigende vandmængder, der i fremtiden bliver pumpet ud til rensning på anlægget.

- Projektet kommer til at gavne både forsyningssikkerheden – altså sikkerheden for, at vi kan transportere og rense spildevandet – vandkvaliteten i Kolding Å og Kolding Fjord og badevandskvaliteten ved strandene. Derfor synes vi, det her er en virkelig god nyhed for Kolding, siger BlueKoldings bestyrelsesformand Tanya Buchreitz Løwenstein.I alt seks selskaber er involveret i det omfattende projekt (se fakta nedenfor), der forventes at være færdigt i sommeren 2020.

BlueKolding og Aarsleff har underskrevet en kontrakt, der betyder, at BlueKolding de kommende seks år investerer cirka 300 millioner kroner i bedre og større kloakker i hele Kolding Kommune. Aftalen sparer BlueKolding og kunderne for et større tocifret millionbeløb.

Hvert år investerer BlueKolding millioner af kroner i at anlægge og vedligeholde kloakker og klimatilpasse Kolding Kommune. Og hver gang, selskabet skal i gang med et større projekt, skal der laves udbudsmateriale og forhandles med leverandører. Det tager tid. Og det er dyrt.Men de næste seks år bliver en række af udgifterne markant mindre.

Det bliver nemlig én og samme entreprenør, der kommer til at udføre BlueKoldings projekter lige fra mindre, akutte graveopgaver til store renoveringsprojekter. BlueKolding og entreprenørkoncernen Per Aarsleff A/S har indgået en såkaldt rammeaftale, der betyder, at Aarsleff skal udføre alle opgaver inden for helt faste prisrammer, som er fastlagt i aftalen.

Bedre kvalitet til færre penge

Det giver både økonomisk tryghed, store besparelser og en øget kvalitet i arbejdet, forklarer BlueKoldings direktør, Per Holm.

- Når man forhandler efter Smartnership-modellen, arbejder parterne sammen om at finde besparelser og merværdi i samarbejdet og i projekterne. Motivationen er, at man deler de gevinster, man kan finde i forhandlingerne. Med denne rammeaftale kommer vi for eksempel til at spare mange penge på ikke selv at skulle lave udregninger og udbudsmateriale til alle projekterne. Vi ved nemlig allerede, hvem der skal gennemføre dem, siger Per Holm i en pressemeddelelse.

Man kunne frygte, at det betyder øgede udgifter, når man ikke beder forskellige leverandører om at byde ind på hvert enkelt projekt, men det bliver ikke tilfældet, garanterer direktøren:

- Man lægger en såkaldt target-pris for hvert projekt. Hvis det bliver dyrere end beregnet, deler BlueKolding og Aarsleff udgiften. Hvis det bliver billigere, deler vi gevinsten. Dermed har begge parter hånden på kogepladen, konstaterer han.

Dertil kommer, at Aarsleff har kunnet justere sine priser på arbejdet betydeligt ned. Dels fordi selskabet er sikret faste opgaver de kommende seks år, dels fordi man forventer løbende at kunne effektivisere arbejdet.

- Der er betydelige fordele for Aarsleff ved at kunne planlægge seks år frem i tiden og sikre både beskæftigelse og omsætning. Den sikkerhed kommer også BlueKolding, og dermed kunderne i hele Kolding, til gode i form af flere og bedre projekter for pengene, forklarer Per Holm.

Hos Aarsleff vækker aftalen også stor glæde.

- Rammeaftaler er et fokusområde, som vi efterhånden har arbejdet med i mange år. Vi er derfor naturligvis glade for aftalen og den tillid, som BlueKolding har vist os, fortæller administrerende direktør ved Aarsleff, Jesper Kristian Jacobsen.

Han pointerer videre, at samarbejdsformen passer godt til Aarsleff-koncernens mange kompetencer inden for både opgravningsfri og traditionel kloakfornyelse.

Besparelse på 30 millioner kroner

Per Holm skønner, at BlueKoldings besparelser bliver i størrelsesordenen 30 millioner kroner eller mere, som blandt andet kan bruges på endnu bedre kloakker i Kolding Kommune. Rent praktisk rykker tre Aarsleff-ansatte fysisk ind hos BlueKolding og kommer til at deltage i både planlægning og udførelse af projekterne.

- Det betyder øget kvalitet i projekterne, fordi vi kan drage fordel af Aarsleffs ekspertise tidligere i projekterne. Og det giver yderligere besparelser i forhold til tidligere, når vi har været nødt til at hyre eksterne rådgivere til at hjælpe med den praktiske planlægning af de enkelte projekter. Nu har vi dem siddende fast hos os, siger Per Holm.

Også BlueKoldings bestyrelsesformand, Tanya Buchreitz Løwenstein glæder sig over aftalen:

- BlueKoldings kunder får med rammeaftalen betydeligt mere miljø og klimatilpasning for pengene i de kommende seks år. Samtidig kommer de til at opleve en mere ensartet kommunikation omkring projekterne, når det er den samme entreprenør, der løser opgaverne hver gang, vurderer hun.

BlueKolding og Aarsleff underskriver tirsdag en kontrakt, der betyder, at BlueKolding de kommende seks år investerer cirka 300 millioner kroner i bedre og større kloakker i hele Kolding Kommune. Det unikke ved aftalen er, at den er forhandlet efter den såkaldte Smartnership-metode. Det sparer BlueKolding, og dermed kunderne, for et større tocifret millionbeløb.

Hvert år investerer BlueKolding millioner af kroner i at anlægge og vedligeholde kloakker og klimatilpasse Kolding Kommune. Og hver gang, selskabet skal i gang med et større projekt, skal der laves udbudsmateriale og forhandles med leverandører. Det tager tid. Og det er dyrt, skriver BlueKolding i en pressemeddelelse.

Men de næste seks år bliver en række af udgifterne markant mindre. Det bliver nemlig én og samme entreprenør, der kommer til at udføre BlueKoldings projekter lige fra mindre, akutte graveopgaver til store renoveringsprojekter. BlueKolding og entreprenørkoncernen Per Aarsleff A/S har indgået en såkaldt rammeaftale, der betyder, at Aarsleff skal udføre alle opgaver inden for helt faste prisrammer, som er fastlagt i aftalen.

Bedre kvalitet til færre penge

Det giver både økonomisk tryghed, store besparelser og en øget kvalitet i arbejdet, forklarer BlueKoldings direktør, Per Holm.

- Når man forhandler efter Smartnership-modellen, arbejder parterne sammen om at finde besparelser og merværdi i samarbejdet og i projekterne. Motivationen er, at man deler de gevinster, man kan finde i forhandlingerne. Med denne rammeaftale kommer vi for eksempel til at spare mange penge på ikke selv at skulle lave udregninger og udbudsmateriale til alle projekterne. Vi ved nemlig allerede, hvem der skal gennemføre dem, siger Per Holm.

Man kunne frygte, at det betyder øgede udgifter, når man ikke beder forskellige leverandører om at byde ind på hvert enkelt projekt, men det bliver ikke tilfældet, garanterer direktøren:

- Man lægger en såkaldt target-pris for hvert projekt. Hvis det bliver dyrere end beregnet, deler BlueKolding og Aarsleff udgiften. Hvis det bliver billigere, deler vi gevinsten. Dermed har begge parter hånden på kogepladen, konstaterer han.

Dertil kommer, at Aarsleff har kunnet justere sine priser på arbejdet betydeligt ned. Dels fordi selskabet er sikret faste opgaver de kommende seks år, dels fordi man forventer løbende at kunne effektivisere arbejdet.

- Der er betydelige fordele for Aarsleff ved at kunne planlægge seks år frem i tiden og sikre både beskæftigelse og omsætning. Den sikkerhed kommer også BlueKolding, og dermed kunderne i hele Kolding, til gode i form af flere og bedre projekter for pengene, forklarer Per Holm.

Hos Aarsleff vækker aftalen også stor glæde.

- Rammeaftaler er et fokusområde, som vi efterhånden har arbejdet med i mange år. Vi er derfor naturligvis glade for aftalen og den tillid, som BlueKolding har vist os, fortæller administrerende direktør ved Aarsleff, Jesper Kristian Jacobsen.

Han pointerer videre, at samarbejdsformen passer godt til Aarsleff-koncernens mange kompetencer inden for både opgravningsfri og traditionel kloakfornyelse.

Besparelse på 30 millioner kroner

Per Holm skønner, at BlueKoldings besparelser bliver i størrelsesordenen 30 millioner kroner eller mere, som blandt andet kan bruges på endnu bedre kloakker Kolding Kommune. Rent praktisk rykker tre Aarsleff-ansatte fysisk ind hos BlueKolding og kommer til at deltage i både planlægning og udførelse af projekterne.

- Det betyder øget kvalitet i projekterne, fordi vi kan drage fordel af Aarsleffs ekspertise tidligere i projekterne. Og det giver yderligere besparelser i forhold til tidligere, når vi har været nødt til at hyre eksterne rådgivere til at hjælpe med den praktiske planlægning af de enkelte projekter. Nu har vi dem siddende fast hos os, siger Per Holm.

Også BlueKoldings bestyrelsesformand, Tanya Buchreitz Løwenstein glæder sig over aftalen:

- BlueKoldings kunder får med rammeaftalen betydeligt mere miljø og klimatilpasning for pengene i de kommende seks år. Samtidig kommer de til at opleve en mere ensartet kommunikation omkring projekterne, når den samme entreprenør, der løser opgaverne hver gang, vurderer hun.

Side 1 ud af 2