På byrådsmødet droppede Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti planerne om et biogasanlæg i Bramdrupdam.

Det meget omtalte biogasanlæg i industriområdet på Venusvej i Kolding bliver ikke til noget. De tre største partier i Kolding Byråd melder klart ud, at de ikke vil støtte biogasanlægget, skriver partierne i en pressemeddelelse.

Socialdemokratiets gruppeformand, Poul Erik Jensen, siger:

- Vi vil altid gerne have nye virksomheder til kommunen. Men selvfølgelig ikke på bekostning af deres naboer. Forslaget har givet massiv utryghed og utilfredshed. Man må sige at den demokratiske proces har givet et klart og entydigt billede og det lytter vi til, så nu siger vi pænt nej tak til biogasanlægget, siger gruppeformand for Socialdemokratiet, Poul Erik Jensen.

Formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Birgitte Kragh (V) siger:

- I debatten har vi ikke kunne give borgere og virksomheder den tryghed, vi gerne ville. Det er ikke muligt at garantere, at anlægget ikke vil lugte og dermed genere i lokalområdet. Det har aldrig været vores hensigt, at lave noget, der kunne skræmme hverken borgere eller virksomheder væk. Det eneste rigtige er at droppe planerne.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Søren Rasmussen siger om beslutningen:

- Jeg er druknet i henvendelse og protester og vi har jo netop lavet høringen for, at få de her tilkendegivelser. De er udelukkende imod anlægget og med den massive modstand og bekymring fra både virksomheder og borgere, har vi ingen ønske om, at anlægget etableres.

De tre partier er enige om, at med deres klare nej til biogasanlægget, er der ingen grund til, at holde blandt andet borgermøder og informationsmødet den 4. februar i Bramdrupdam. Disse er derfor aflyst.

Læserbrev af Jørn Dohrmann (DF), medlem af Europa-Parlamentet, Drenderupvej 30, 6580 Vamdrup.

Lige nu diskuterer man opførelsen af et biogasanlæg i Bramdrupdam-bydelen i Kolding. I Esbjerg blev et tilsvarende anlæg underkendt af borgerne, der frygtede lugtgener. I Europa-Parlamentet er debatten om biogasanlæg fokuseret på landområder, og netop på grund af lugtgener er det måske en god ide at overveje at gøre det samme i Kolding og de andre steder, hvor man har planer om at etablere biogasanlæg i Danmark.

Når man i Esbjerg dropper et anlæg i den østlige del af byen på grund af frygt for lugtgener, så er svært at se, at vinden skulle blæse anderledes i Kolding? Argumenterne må være de samme.

Grøn omstilling og økonomisk forsvarlig bæredygtighed kan de fleste vist gå ind for. Men vi skal tage borgernes frygt for lugtgenerne med ind, og det er mindst lige så vigtigt, at man også får kigget på det store antal lastbiler, der skal transportere affaldet ind til forgasning og på samme måde kan medføre store gener.

Vi kommer ikke uden om at kigge på, om det overhovedet er Kolding Kommune, der skal tage imod "alt lortet" fra de 8 fynske kommuner, der står bag virksomheden Nature Energy, der vil bygge anlægget. Hvorfor bygger man ikke biogasanlægget i eksempelvis Middelfart. Man skal se på, hvad Kolding Kommune vil i forhold til erhvervslivet.

Hvad vil vi kendes på i vores kommune. Måske er det bedre, at et biogasanlæg placeres i et landområde i en anden kommune. Det er svært at se, hvorfor lige Kolding skal lægge grund til det kæmpe anlæg, der får seks store procestanke i 25 meters højde. Læg hertil modtagetanke, læsse- og lossehaller samt efterlagertanke.

Placeringen er vigtig. Eksempelvis flyttede man jo også i sin tid DAKA, der tidligere lå i Lunderskov by, til Hedensted lige ved motorvejen, og man kan faktisk stadig lugte det af og til, når man kommer forbi.

I Tyskland og andre EU-lande placerer biogasanlæggene langs med motorvejen i tyndt befolkede landområder. Lad os da lære af de andres erfaringer.

Bramdrup Lokalråd og Kolding Kommune inviterer til informationsmøde om biogasanlæg.

Nature Energy arbejder for biogasanlæg ved Venusvej. Kolding Kommune har derfor udsendt plangrundlaget i høring frem til 25. februar.

Bramdrup Lokalråd og Kolding Kommune inviterer til informationsmøde om et biogasanlæg i industriområdet.

Det foregår mandag den 4. februar kl. 19:30-21:30 i Bramdrupdam Sports- og mødecenter.

Dagsorden

1. Velkomst ved Birgitte Kragh
2. Præsentation af projektet ved Nature Energy
3. Præsentation af processen
4. Afklarende spørgsmål

Informationsmødet er arrangeret af Bramdrup Lokalråd og Kolding Kommune.

OPDATERING

Planerne om biogasanlægget på Venusvej i Bramdrupdam er på et byrådsmøde blevet droppet. Informationsmødet er derfor også aflyst. Læs mere om beslutningen i byrådet her...