Kolding

5,4 mio. kr. til to nye cykelstier i Kolding

Offentliggjort for

den

Tilskuddet betyder, at cyklisterne kan glæde sig til, at der i løbet af 2022-23 anlægges en cykelsti på Lyshøj Allé i Kolding, og at der også kommer en sammenhængende cykelsti på Buen i campusområdet. Foto: Volkan Ugur/Pixabay (Modelfoto)

Kolding Kommune får 5,4 mio. kr. fra den nationale cykelpulje til to nye cykelstier.

Torsdag offentliggjorde Transportministeriet, hvordan de 135 mio. kr. i den nationale cykelpulje skal udmøntes. Kolding Kommune modtager 5,4 mio. kr. fra staten til cykelsti på Lyshøj Allé og på Buen. Tilskuddet dækker halvdelen af anlægsbudgettet, så kommunen skal selv betale et tilsvarende beløb.

-Jeg er superglad for meldingen om, at vi nu kan gennemføre de to projekter, som har stået højt på vores ønskeliste i flere år. Vi havde været meget ambitiøse og søgt om sammenlagt 73 mio. kr. til otte projekter. Vi var godt klare over, at vi nok ikke ville få penge til det hele, men vi har fået støtte til de to cykelstier, der står højest på vores ønskeliste, og det er jeg rigtig glad for. Stierne vil skabe øget tryghed for cyklisterne på de to strækninger og forhåbentlig også få flere til at tage cyklen, hvilket vil være godt for både miljø, sundhed og fremkommelighed, siger Jakob Ville (V), formand for Teknik- og Klimaudvalget, i en pressemeddelelse.

De to nye cykelstier

På Buen i Kolding midtby mangler der cykelsti på en kort strækning på 180 meter mellem jernbanen og Kolding Å, hvilket skaber utryghed på en befærdet strækning uden ret meget plads. Med den nye cykelsti bliver der lukket et hul i kommunens cykelstinet, og der bliver skabt en tryg og sikker forbindelse for de tohjulede trafikanter på tværs af jernbanen og Kolding Å.

På Lyshøj Allé skal der etableres cykelsti og krydsningsheller. Vejen vil skabe en tryg og mere sikker skolevej for børnene på Lyshøjskolen, og samtidig bliver stinettet i Strandhuse og forbindelsen til Kolding by forbedret markant.

-Mit håb er selvfølgelig, at cykelstien på Lyshøj Allé også vil gøre det mere attraktivt at pendle til Kolding by for borgerne i området. Det vil mindske trængslen på vejene og understøtte en mere klimavenlig og bæredygtig transport, fortæller Jakob Ville.

De resterende projekter er ikke glemt

De Kolding Kommune-projekter, som ikke fik støtte fra den nationale cykelpulje i denne omgang, er: Skolebakken i Kolding, Haderslevvej i Christiansfeld, Koldingvej i Vester Nebel, Nr. Bjertvej til Eltang, Hylkedalvej mellem Kolding og Vamdrup og til nyt erhvervsområde ved Tankedalsvej samt Skamlingsvejen.

-Vi har på ingen måde droppet vores ambition om også at få gennemført de resterende cykelstier. Vi skal nok være klar, når der forhåbentlig snart kommer en ny statslig cykelpulje, og derudover har vi også sat penge af på vores eget budget de kommende år til at forbedre vilkårene for cyklister, slutter Jakob Ville.

Populære artikler

Exit mobile version