Trafikselskaber fanget i konkurrenceforvridende virksomhed

Torsdag 18. Juni 2020 05:02 248
Karsten Fogde (SF). Privatfoto. Karsten Fogde (SF). Privatfoto.

Læserbrev af Karsten Fogde (SF), Regionsrådsmedlem, Villestofte Skovgyde 146, Odense.

Sydtrafik, Fynbus og Midttrafik skal betale en bod på 3 mio.kr. plus sagens omkostninger til Konkurrencestyrelsen for ikke at have overholdt udbudsregler jf. afgørelse fra Klagenævnet for Udbud.

Sagen handler om de krav, som trafikselskaberne selv har formuleret om, fx plads til mindst 2 kørestole, vogntyper m.m. Pointen er at trafikselskaberne selv har formuleret disse krav som minimumskrav.

Direktør i Sydtrafik Lars Berg angiver ikke at forstå afgørelsen. Direktør Lars Berg må udtale sig mod bedrevidende. Mindstekravet er Lars Bergs ansvar, og det samme er overholdelsen. Hvad værre er faktisk, at direktør Lars Berg, som helt tydeligt har svært ved at vedkende sig sit ansvar, vælger at intimidere den vognmand, som har fået 100% ret i sin klage, ved at udtale i Jydske Vestkysten: ”Det er ærgerligt, at en enkelt vognmand udsætter en hel branche for det her” – med henvisning til Alsvognen I/S.

Sandheden er jo, at Lars Berg har udsat branchen for konkurrenceforvridende aktivitet – og det med fuldt overlæg. Der er allerede alt for meget klondyke i Flextrafik! Nogen må holde den ærværdige direktør til ansvar! 3 Millioner kroner for at bryde de vilkår, som man selv har formuleret – hvor ringe kan det blive? Hertil kommer måske også krav om erstatning til de vognmænd, som har mistet kørsel som følge af dette.

Der skal simpelthen ryddes op. I SF vil vi forfølge den mærkværdige administration, der tilsyneladende foregår omkring Flextrafik. Der er alt for meget rod med overholdelse af både lov og vilkår, som nu koster skatteborgerne penge, og som ovenikøbet gør mange borgere utrygge ved Flextrafik.

Tags