Tiltag på tankstationer og rastepladser langs motorvejene

Lørdag 21. Marts 2020 07:16 17084
Det vil fortsat være muligt at tanke på motorvejsrastepladserne langs motorvejsnettet som hidtil. Det gælder både benzin/diesel og el, ligesom der nogle steder vil være mulighed for et vist udbud af mad og drikkevarer på tankstationerne og på Infoterierne. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto) Det vil fortsat være muligt at tanke på motorvejsrastepladserne langs motorvejsnettet som hidtil. Det gælder både benzin/diesel og el, ligesom der nogle steder vil være mulighed for et vist udbud af mad og drikkevarer på tankstationerne og på Infoterierne. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

For at hindre spredningen af coronavirus, tager Vejdirektoratet nu nye tiltag i brug på tankstationer og toiletter langs motorvejsnettet.

Det vil fortsat være muligt at tanke på motorvejsrastepladserne langs motorvejsnettet som hidtil. Det gælder også her i Kolding-området. Der kan derfor stadig tankes både benzin/diesel og el, ligesom der nogle steder vil være mulighed for et vist udbud af mad og drikkevarer på tankstationerne og på Infoterierne.

Lukning af nogle restauranter, cafeer mv. vil betyde, at der på nogle pladser vil være færre toiletter til rådighed, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Skærpet rengøring

Vejdirektoratet har iværksat en skærpet rengøringsindsats på toiletterne på de ubemandede rastepladser langs statsvejnettet for at mindske risikoen for spredning af Coronavirussen.

Helt konkret betyder det, at toiletterne bliver rengjort to gange dagligt, ligesom der sprittes af på udsatte flader.

- Vores rastepladser besøges hver dag af et stort antal trafikanter, herunder også den erhvervsmæssige transport, der står for at sikre varetransporten. Det er afgørende for os, at trafikanterne fortsat kan tanke deres køretøjer, og at de kan føle sig trygge, når de benytter vores toiletfaciliteter langs det overordnede vejnet. Derfor har vi iværksat denne skærpede rengøringsindsats, siger områdechef Søren Andersen fra Vejdirektoratet.

Hvad angår toiletterne på Info-terierne (altså rastepladserne med servering men uden tankanlæg) og på de store serviceanlæg, så drives de af lokale kontrakthavere.

- Det er af væsentlig betydning for os, at trafikanterne har rengjorte og hygiejniske toiletter/handicaptoiletter til deres rådighed i denne tid – også på Info-terier og de store bemandede serviceanlæg – uanset om der nu er lukket for servering på stederne. Derfor har vi meddelt kontrakt-haverne, at vi forventer, at serviceniveauet på toilet-området er forhøjet under hele denne periode, hvor der sker indskrænkninger i samfærdslen og muligheder for servering for at bekæmpe Corona-virussen, siger seniorkonsulent Jens Pedersen fra Vejdirektoratet.