SF: Et reelt løft til børn og elever

Lørdag 20. Juni 2020 08:24 173
Hans Holmer (SF). Privatfoto. Hans Holmer (SF). Privatfoto.

Læserbrev af Hans Holmer (SF), gruppeformand, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

Børne- og skoleområdet har gennem en årrække været udsat en politik præget af uforudsigelighed, nedskæringer og hovsaløsninger. Et skridt frem og to tilbage. Fra den ene grøft til den anden. Udover de økonomiske rutsjeture har problemet været, at medarbejdere, elever samt forældre- og skolebestyrelser ikke i tilstrækkelighed grad har været inddraget forud for forandringer.

SF synes, det er udmærket med et børne- og skoleforlig som et delelement i budget 2021. Et delelement hvor der ikke blot tilbageføres tidligere gennemførte besparelser, men hvor der sker en markant styrkelse af børne- og skoleområdet først og fremmest til gavn for børn og elever. En styrkelse af de to områder vil også som en positiv bieffekt markere Kolding som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune.

Men der er fremover endnu mere behov for fokus på, hvordan børne- og skoleområdet fremover kan udvikle sig med fokus på omsorg, trivsel, tryghed, personlig udvikling og faglige resultater- til gavn for alle børn og elever, men som også medvirkende til at bryde den negative sociale arv.

SF foreslår derfor, at der indgås et rammeforlig for 2021 i forhold til markante budgetforbedringer på børne- og skoleområderne, herunder i forhold til børn og elever med særlige problemstillinger og behov. Når rammerne er på plads, gennemføres en børne- og ungekampagne med involvering af alle interessenter og involverede på de to områder. I forbindelse med indgåelse af delforliget afsættes budget til gennemførelse af kampagnen.

Kampagnen skal finde frem til de konkrete tiltag på de to områder, der vil gøre mest gavn og samtidig skal kampagnen styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af områderne og mellem offentlig og frivillig indsats i forhold til dagtilbud, skole og fritid. “Børn og ungekampagnen” skal være tilendebragt, og politisk afledte beslutninger af kampagnen skal være truffet senest 1. marts 2021, så politisk trufne beslutninger kan gennemføres med effekt fra skoleårets start 1. august 2021.

Tags