Øllebrødslignende slam fra Kolding til Trelde Næs

Torsdag 18. Juni 2020 05:19 253
Læserbrev af Knud Erik Langhoff. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto) Læserbrev af Knud Erik Langhoff. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, formand for den Konservative Vælgerforening i Kolding, Mariavej 9 6091 Bjert.

”Undskyld vi sviner og lugter”, er en sætning som ansvarsfulde og nabovenlige landmænd ofte anvender overfor deres naboer, forud for spredning af gylle over egne marker.

Men hvilken undskyldning vil Kolding Kommune bruge, når de smider (eller klapper, som det kaldes) 360.000 m3 slam fra byggeprojektet Marina City i området ved Trelde Næs nær Fredericia Kommune og Vejle Fjord? Et område, som endda er en del af Danmarks Naturkanon?

For os at se er der mange spørgsmål der mangler at blive besvaret:

• Hvorfor skal Lillebælt - og dermed havmiljøet og nabokommunerne - belastes af denne klapning?

• Er alle muligheder for deponering indenfor egen kommune undersøgt?

• Er muligheden for at lade det omtalte slam blive i området, hvor det kan afvandes og indgå i etablering af Marina City, ikke en mulighed?

• Hvorfor deponeres materialet ikke i det område, hvor sandet, der efterfølgende skal fylde hullet, op graves?

Spørgsmålene stilles nu, efter at det er konstateret, som det fremgår af artikel i JV 16.06.20, at det øllebrøds-lignende slam overholder grænseværdierne - alle krav, der stilles forud for klapning. Er materialet klapning egnet, må det også være deponeringsegnet.

Det vil være god nabooptræden at undersøge alle muligheder for afsætning indenfor egen matrikel / kommune, inden man belaster havmiljøet eller nabokommunerne.

Tags