Midlertidig lukning af kommunale tilbud

Tirsdag 10. Marts 2020 19:51 17002
Socialforvaltningen vurderer løbende situationen. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto) Socialforvaltningen vurderer løbende situationen. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Midlertidig lukning af tilbud til socialt udsatte og handicappede borgere.

På baggrund af de nationale myndigheders opfordring til at begrænse smitterisikoen ved corona, lukker Kolding Kommune forskellige tilbud på socialområdet.

- Mange af vores borgere har et svagt helbred og er særligt sårbare, såfremt de bliver smittet med corona-virus. Vi tager nu yderligere skridt for at reducere risikoen for, at socialt udsatte og handicappede borgere bliver smittet, fortæller socialdirektør Thomas Reintoft i en pressemeddelelse.

På Socialområdet har Kolding Kommune fulgt de retningslinier, der nationalt er gældende for sundhedsområdet, for at beskytte vores borgere i de sociale tilbud bedst muligt.

Aktivitets- og beskæftigelsestilbuddene Nordhøj, MultiFlex, Ndr. Bjert, Altarp og Dagcenter Cortex lukkes midlertidigt fra onsdag morgen den 11. marts for at undgå, at borgere i disse tilbud smitter hinanden, bliver smittet af personalet eller bliver smittet under transporten. Når borgerne bliver i deres hjem, reduceres deres risiko for at blive smittet.

Ligeledes lukker de kommunale væresteder Savværket, Pusterummet, Kulturhuset, Vækststedet, Space og De Frie Fugle onsdag morgen for at undgå, at brugerne bliver smittet, mens de opholder sig på værestederne.

Borgere, pårørende og medarbejdere er i løbet af tirsdag eftermiddag og aften orienteret om lukningen af tilbuddene. Der vil blive taget hånd om de borgere, hvis hverdag forstyrres af den midlertidige lukning, og som kan opleve utryghed som følge af, at deres dagligdag ændres.

Socialforvaltningen vurderer løbende situationen, og udarbejder beredskabsplaner tilpasset den aktuelle situation.