Ansatte på skoler varslet afskedigelse

Torsdag 09. Januar 2020 19:56 1803
25 lærere, pædagoger, medhjælpere og administrative medarbejdere på skolerne er varslet afskedigelse. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto) 25 lærere, pædagoger, medhjælpere og administrative medarbejdere på skolerne er varslet afskedigelse. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Som en konsekvens af Kolding Kommunes budget for 2020 samt faldende elevtal, er 25 lærere, pædagoger, medhjælpere og administrative medarbejdere på skolerne varslet afskedigelse.

16 stillinger kan relateres til, at der udsigt til lavere elevtal i et par år, inden det stiger igen, ligesom fire af de 25 er tilbudt genansættelse på nedsat tid. Det er dog muligt, at flere af de øvrige får muligheden for at blive ansat i andre stillinger i opsigelsesperioden. Det oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Hovedparten af reduktionerne generelt i Kolding Kommune kom i efteråret, men fordi skolerne følger skoleåret, kommer afskedigelserne lidt senere. De besparelser, der var vedtaget i budget 2020, svarede til ca 38 fuldtidsstillinger på skolerne, men via vakante stillinger, opsigelser mv. er de håndteret løbende. Det er grunden til, at der er stor forskel på, hvordan afskedigelserne fordeler sig på de enkelte skoler. Der er således varslet afskedigelser på 13 af kommunens 24 skoler.

Det samlede antal ansatte på skoleområdet er 1.401 personer svarende til 1.290 fuldtidsstillinger. I 2019 var der 221 medarbejdere i jobskifte og pension på skoleområdet, inklusiv vikarer f. eks. ved sygdom og barsel.

- På den baggrund, er jeg lidt fortrøstningsfuld, og vi har før set, at mange når at få nyt job, måske på samme skole, måske på en anden. Vi har mange dygtige lærere, så ved en fælles indsats, tror jeg på, at vi siger farvel til endnu færre, når vi rammer sommerferien, fortæller Michael Petterson, Børne-, Uddannelses-, og Arbejdsmarkedsdirektør, i pressemeddelelsen.

Da der er mange børn mellem 0-6 år i Kolding Kommune, stiger antallet af elever igen om nogle år, og så vil reguleringen i stedet tilføre penge til skolerne igen.

Tags