84 procent af syddanskerne er bekymret for klimaforandringerne, viser ny undersøgelse. Borgerne efterlyser større politisk indsats. Region Syddanmark på vej med ny klimastrategi og klimafolkemøde.

Skybrud, tørke og sommerblomster, der springer ud i vinterhalvåret. Syddanskerne oplever nogle af tegnene på klimaforandringerne på nærmeste hold. Og de er bekymrede over, hvad de oplever.

3.712 syddanskere har svaret på spørgsmål om klimaforandringerne i en ny undersøgelse fra Region Syddanmarks borgerpanel. Her giver 84 procent udtryk for bekymring over klimaforandringerne, mens 90 procent tror, at klimaforandringerne vil få negative konsekvenser for den næste generation.

- Syddanskerne efterlyser i undersøgelsen både større politisk bevågenhed og hjælp til at agere mere klimavenligt selv. De ønsker lytter vi naturligvis til i regionsrådet. Vi har allerede vedtaget at sætte klimaet øverst på den politiske dagsorden og er på vej med en række initiativer i år, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.

Regionerne klar til større rolle

I løbet af foråret behandler regionsrådet en ny klimastrategi, der skal sætte mål for nedbringelse af CO2 i regionen som geografi og på regionens egne sygehuse og institutioner, men også mål for øget genanvendelse af materialer og råstoffer og bedre håndtering af affald.

Derudover har regionsrådsformanden et ønske om at samle hele regionen om en fælles indsats på klimaområdet.

- Klimaudfordringerne kan ingen løse alene. Der er behov for et tæt samarbejde, og vi kan gøre en forskel ved at samle kræfterne, de steder det giver mening, siger Stephanie Lose.

Syddanskerne inviteres til klimafolkemøde

Til august inviterer Middelfart Kommune i samarbejde med Region Syddanmark til et stort klimafolkemøde.

Her kan borgere, virksomheder, kommuner og organisationer mødes på kryds og tværs og drøfte nye idéer og viden om klimaudfordringerne.

- Målet er at gøre klimafolkemødet til en national, årlig tilbagevendende begivenhed i stil med folkemødet på Bornholm. Vi synes i regionsrådet, at klimadagsordenen er så vigtig, at den fortjener sit eget folkemøde, siger Stephanie Lose.

Senere på året vil regionen igangsætte flere projekter og indsatser på klimaområdet herunder flere borgerinddragelsesprojekter.

For en uge siden blev Kolding rusket godt igennem af en storm. Søndag rammer en ny storm.

For anden gang inden for en uge rammes blandt andet Kolding af en storm. Nøjagtigt en uge efter den seneste storm - i søndags - fejer en ny storm ind over Danmark, oplyser DMI.

DMI har udsendt en risikomelding. Her meldes om risiko for stormende kuling (20-23 m/s) fra sydvest med vindstød af stormstyrke (25-26 m/s). Varslet gælder fra lørdag aften klokken 22 til søndag klokken 18.

Vindstød af stormstyrke medfører, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Desuden er der stor risiko for, at broer må lukkes for trafik, skriver DMI i risikomeldingen.

Der forventes, at falde omkring 28 millimeter regn i løbet af søndagen.

Søndag kan vejrmæssigt blive lidt voldsom.

Søndag bliver en særdeles blæsende dag, oplyser DMI.

Vinden tiltager nemlig til hård vind til hård kuling omkring syd. Og op til storm eller stærk storm i vindstødene. Lokalt endda op til orkanstyrke.

Så galt skulle det dog ikke blive i Kolding-området. DMI har dog udsendt en risikomelding - der også gælder for Kolding-området.

Der er risiko for stormende kuling - 20-23 m/s - fra sydvest med vindstød af stormstyrke (25-30 m/s). Vindstød af stormstyrke medfører, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Desuden er der stor risiko for, at broer må lukkes for trafik, skriver DMI i risikomeldingen.

Den gælder søndag mellem klokken 15 og 23.

Sådan sikrer du dig mod storm

Danske Beredskaber har gode råd til, hvordan du sikrer dig i forbindelse med storm.

Gør dit hus klar til storm

Luk vinduer og døre, også tagvinduer – tjek også døre og vinduer i havestuen, haveskuret eller drivhuset

Fjern løse genstande eller bind dem fast – heriblandt havemøbler, parasoller, markiser, trampoliner, grill, kaninbure, krukker og legetøj. Er det ikke muligt at fjerne dem, bør du binde dem rigtig godt fast

Fastgør løse tagplader og tagsten – de er til fare for omgivelserne under storm

Fjern større, knækkede grene fra haven – ved storm kan de smadre vinduer i huset

Gør dit hus klar til stormflod

Afblænd ventilationshuller i ydervægge og udsatte åbninger

Hav sandsække parat

Opbevar dyrebare ejendele i plastbokse og flyt dem væk fra kælderen

Begræns opstigende kloakvand

Sådan bør du forholde dig i tilfælde af storm og stormflod

Følg med i meldinger fra myndigheder – hold øje med vejrudsigten og tjek løbende myndighedernes udmeldinger i pressen, på hjemmesider, via apps og sociale medier

Pas på, hvis du skal udenfor – hvis myndighederne fraråder unødig færdsel udendørs, bør du rette dig efter dette

Lad telefonen op i tilfælde af strømsvigt – hav gerne en opladet powerbank ved hånden, så du kan klare dig et stykke tid uden adgang til strøm

Hjælp dine naboer med at stormsikre – giv en hjælpende hånd til de naboer, der ikke er hjemme eller har svært ved at stormsikre selv

Kolding-området kan være generet af tæt tåge frem til søndag morgen.

DMI advarer nu om tæt tåge - blandt andet i Kolding-området. Sigtbarheden kan komme under 100 meter, oplyser DMI.

Derfor bør trafikanter være ekstra opmærksomme i trafikken, da tæt tåge kan være medvirkende til en forøget risiko for trafikuheld. Der må påregnes længere transportid end normalt, oplyser DMI.

Der kan være tæt tåge frem til søndag klokken 08.

DMI har udsendt en risikomelding for blandt andet Kolding-området.

Fredag fik Kolding-området en god omgang regn - så meget, at der flere steder i Kolding-området var oversvømmelser. Blandt andet i Vonsild var dele af Delekn/Smedebakken og Hjarupvej oversvømmet, som Kolding Netavis tidligere har skrevet om.

Men nu kan det ende med, at der endnu engang kommer en ordentlig skylle fra oven.

DMI har nemlig udsendt en risikomelding. Her advares der om, at der er risiko for lokale skybrud - blandt andet her i Kolding-området. Det betyder, at der kan falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter. Det kan ske søndag mellem klokken 17 og 22.

Vand kan samle sig i lavtliggende områder - eksempelvis kældre, vejbaner og viadukter. Luk vinduer og døre. Tilpas kørselshastigheden med sigtbarhedsforholdene. Kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden, lyder DMI's gode råd i forbindelse med skybrud.

Side 1 ud af 8