Der var gang i fotovognene i Kolding Kommune i 2019. Se her, hvor de indbragte mest.

12.3 millioner kroner. Så mange penge indbragte fotovognenes indsats i Kolding-området sidste år. Det er lånesitet Lånio.dk, der har fået aktindsigt i Rigspolitiets data fra 2019 omhandlende automatiske fartkontroller (ATK-hastighedskontroller), herunder både fotovogne og stærekasser.

I Kolding Kommune topper Sønderjyske Motorvej (ved Hylkedal), hvor der blev uddelt 1.339 bøder til en samlet værdi af 1,66 millioner kroner.

Herefter følger Lærkevej, hvor 620 bilister fik en bøde. Alt i alt blev det til 1,1 millioner kroner.

På tredjepladsen finder vi Fynsvej, hvor der blev udstedt 620 bøder til en samlet værdi på 833.500 kroner.

Fotovognen har i 2019 blitzet i alt 8639 gange i Kolding Kommune og indbragte helt nøjagtigt 12.397.500 kroner.

Torsdag blev signalet tændt i det nye lyskryds på Højvangen i den nordlige del af Kolding by. Dermed er det store projekt med at ombygge to T-kryds til et nyt lysreguleret kryds gennemført og færdigmeldt.

Den trafikerede vej Højvangen i Koldings industrikvarter er blevet mere trafiksikker. Højvangen er en af de mest trafikerede indfaldsveje i Kolding med op til 14.000 bilister dagligt, heriblandt mange lastbiler til virksomhederne i industriområderne. Tidligere var der en del kødannelser og forsinkelser især på sidevejene i de to T-kryds ved Korsvej og Petersmindevej. Men også for de bilister og lastbilschauffører, der skulle svinge til venstre på Højvangen, opstod der jævnligt farlige situationer.

- Et nyt lyskryds på Højvangen har længe stået på vores ønskeliste, fordi der gennem årene været mange uheld på strækningen. Samtidig har vi i vores mobilitetsplan også et stort fokus på at sikre bedre fremkommelighed på vejene med intelligent trafikstyring og det bidrager dette kryds til, siger formand for Teknik- og Klimaudvalget, Jakob Ville, i en pressemeddelelse.

To T-kryds bliver til ét lyskryds

Efter dialog med områdets virksomheder og undersøgelse af forskellige modeller, blev løsningen at samle de to eksisterende T-kryds i et nyt firbenet lysreguleret kryds. Samtidig er en stor del af den gamle vejbane på Korsvej bibeholdt og er omdannet til en mindre samkørselsplads.

- Vi har bygget et lyskryds med svingbaner i alle retninger, og etableret et signalanlæg med et intelligent system styret af radarer, fortæller projektleder og trafikplanlægger Erik Harbo.

Signalanlægget er af typen ”rød hvile”, hvilket betyder, at anlægget står med rødt i alle retninger når der ingen trafik er og skifter til grønt, når trafikanterne bliver detekteret et vist antal meter fra anlægget.

- Denne model har den effekt, at det generelt skifter meget hurtigere mellem de enkelte retninger og fra rød til grøn og omvendt, forklarer Erik Harbo.

Der er firmaet KAB:CO fra Fredericia, der har lavet entreprenørarbejdet og signalanlægget er leveret af Vejlefirmaet ITS-Teknik.

Fakta

Prisen for det nye lysregulerede kryds er cirka 10 millioner kroner. Pengene stammer fra den såkaldte infrastrukturpulje, som skal øge fremkommelighed og trafiksikkerhed i Kolding kommune.

Asfalten er slidt og skal udskiftes.

Fra søndag den 28. juni og cirka to uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på E20 Esbjergmotorvejen ved Vejen. Det oplyser Vejdirektoratet.

Arbejdet finder sted i østgående retning fra rampeanlæg 68 Vejen til cirka 2 km øst for rampeanlæg 67 Vejen Ø.

Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.

Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Arbejdet vil primært blive udført som aften- og natarbejde mellem klokken 17.30 – 06.00.

Konkret vil asfaltarbejdet få følgende konsekvenser:

· I arbejdsperioderne ledes det østgående spor over i vestgående spor med ét spor farbart i begge retninger.

· Tilkørselsrampe 68 Vejen samt til- og frakørselsrampe 67 Vejen Ø i østgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.

· Ved spærring af til- og frakørselsramper, vil der være skiltet med omkørsel.

Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.

Det bliver en lidt anderledes sommer end normalt i år, også på vejene.

Ekstra mange danskere vil sandsynligvis holde sommerferie indenlands, og Vejdirektoratet forventer på den baggrund særlig travlhed på hovedvejene til og fra de store sommerhusområder. Især lørdage i sommerferien forventes der risiko for kø og forlænget rejsetid, da den dag traditionelt er skiftedag i mange sommerhuse.

Skolernes sommerferie starter fredag den 26. juni, og derfor forventer Vejdirektoratet, at den første bølge med sommerferietrafik vil ramme de store veje allerede fra denne fredag om eftermiddagen, og den vil sandsynligvis fortsætte resten af den pågældende weekend med størst risiko for køer og forlænget rejsetid om lørdagen fra klokken 11-15. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Gennem resten af sommerferien ville dette mønster gentage sig - altså med forhøjet risiko for køer og trængsel på vejene i weekenderne, særligt lørdage med ferietrafik på tværs af landet i begge retninger.

Til gengæld vil der være færre biler på vejene og kortere rejsetid i myldretiderne på hverdagene. Mange mennesker vil derfor opleve at kunne komme hurtigere på arbejde end normalt.

Grænsekontrol kan betyde forsinkelser

Hvad angår grænserne vil der hele sommerferien være risiko for kødannelser for trafikanter, der rejser fra Sverige til Danmark via E20 Øresundsbroen og fra Tyskland til Danmark via E45 pga. grænsekontrol. Det gælder især lørdage, hvor der er skiftedag i sommerhusene.

Vejdirektoratet anbefaler, at man så vidt muligt kører uden for de mest trafikerede tidsrum samt tjekker trafiksituationen ved grænsen inden afrejse.

Vejdirektoratets ferietrafikråd

· Tjek trafiksituationen inden du kører ud. Der kan altid opstå kø og forlænget rejsetid pga. uheld, dårligt vejr eller andre uforudsete hændelser, og risikoen er større, når der er mange biler på vejene.

· Hold dig orienteret om den aktuelle trafiksituation på din rute både før og under køreturen. Det kan du gøre på trafikinfo.dk, hvor du bl.a. kan høre de seneste meldinger fra P4 Trafik. Det giver en bedre chance for at undgå uheldige overraskelser i trafikken, og er der problemer, kan du måske nå at ændre afrejsetidspunkt eller rute.

Grafik: Vejdirektoratet.

På to af sommerferiens store rejsedage holder Vejdirektoratets entreprenør alle tre kørebaner fri for vedligeholdelsesarbejder på den Ny Lillebæltsbro, så sommerferietrafikanterne ikke forsinkes af Vejdirektoratets renoveringsarbejde.

Vejdirektoratet er i fuld gang med at renovere dele af stålkonstruktionerne på den Ny Lillebæltsbro. Den nedslidte overfladebehandling renses af, inden der påføres ny korrosionsbeskyttende overfladebehandling. Det arbejde betyder, at den tunge vognbane i vestgående retning mod Jylland kan inddrages fra kl. 9 på hverdage og frem til kl. 06.30 den efterfølgende hverdag. Det oplyser Vejdirektoratet.

Den tunge vognbane vil dog ikke blive inddraget på to store rejsedage i sommerferien af hensyn til ferietrafikken.

- Af hensyn til ferietrafikken vil alle tre spor i vestgående retning være frie på to store rejsedage i juni og juli, så trafikken kan afvikles i de sædvanlige tre spor. Der vil dog fortsat være hastighedsbegrænsning på 80 km/t i retningen fra Fyn mod Jylland, siger fagprojektleder Peter Holt fra Vejdirektoratet.

Disse dage er der tre spor i vestgående retning:

• Fredag den 26. juni kl. 13-18
• Fredag den 3. juli kl. 13-18

Der vil til og med oktober være hastighedsnedsættelse til 80 km/t i vestgående retning, også i sommerferieperioden.

Trafikken i østgående retning fra Jylland mod Fyn påvirkes ikke af renoveringsarbejdet i 2020.

Fakta

Stålkonstruktioner på Ny Lillebæltsbro skal males i 2020 og 2021.

4000 kvadratmeter stålkonstruktioner skal males. Malingen forventes at holde 25-40 år.

Arbejdet udføres fra ultimo maj til ultimo oktober 2020, og fra maj til og med september 2021.

Side 1 ud af 7