Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Lær mere om byen, verdensarven og deltag i aktiviteter for både børn og voksne.

Som en del af Trekantområdets Festuge inviterer Christiansfeld Centret til den årlige verdensarvsdag.

I 2015 blev Christiansfeld optaget på UNESCOs verdensarvsliste, som rummer de mest bevaringsværdige kulturmindesmærker og naturforekomster i verden. Kun seks øvrige attraktioner i Danmark er optaget på verdensarvsliste.

Hvert år afholder Christiansfeld Centret verdensarvsdag, en festdag med det formål at oplyse om verdensarven, arbejdet og formidlingen heraf.

- Vi glæder os til at byde velkommen til årets verdensarvsdag i Christiansfeld. Byen er noget helt særligt og det, at vi er på UNESCOs verdensarvsliste har stor betydning for byen og vores identitet, siger Birgitte Lamp, leder af Christiansfeld Centret og UNESCO Site Manager, i en pressemeddelelse.

Traditionen tro skydes dagen i gang af borgmester Jørn Pedersen:

- Christiansfeld bobler af liv og aktivitet, og jeg glæder mig altid til at komme til byen, fortæller Jørn Pedersen.

Borgmesteren ser fortsat store muligheder i udvikling af byen og ser frem til at fejre verdensarvsdagen.

Dagen byder også på historiske byvandringer rundt i UNESCO-byen. Her vil der være mulighed for at høre endnu mere om Christiansfelds historie, særlige byplan og arkitektur, når byens dygtige guider byder på halvanden times tur rundt til byens spændende kroge, pladser og bygninger.

Også for børn

Verdensarvsdagen er i den grad også for børn. Som noget helt særligt i år kommer Sigurd Barrett og synger og fortæller om Danmarkshistorien. Et festfyrværkeri af sjove fortællinger, god musik og historie formidlet på bedste vis. Koncerten er et hit, både blandt store og små.

Desuden byder dagen på flere aktiviteter for børn i alle aldre. Man kan dekorere et honningkagehjerte, farvelægge fine tegninger med motiver fra Christiansfeld, hænge ud og snakke i den mobilfri chill-out-zone og gå på opdagelse i byen.

Verdensarvsdagen finder sted den 25. august fra klokken 9-14.

I følge sagsbehandleren ved Kolding Kommune kan det ende med et byggestop.

Beboerne ved den lille sidevej, Torningvej, ved Christiansfeld er ikke ene om, at være overrasket over, at byggeriet af en kæmpe stor gylletank ved vejen er gået i gang.

Det er sagsbehandleren i Kolding Kommune, Hans Peter Therkildsen også, skriver netavisen Sebro Press:

- Jeg var ikke klar over, at byggeriet allerede er i gang. Et sådan byggeri må ikke startes, før byggesagen er afsluttet, og det er den ikke, siger en overrasket Hans Peter Therkildsen til Sebro Press.

Skuffede beboere

Beboere på Torningvej har for længst gjort indsigelse mod byggeriet af gylletanken og derfor udtrykt skuffelse over, at de, i som part i sagen, ikke har hørt til spor i sagen fra kommunen, før de til deres store forundring fornylig opdagede, at bygget af gylleanlægget var i fuld gang.

Ejeren af gylleanlægget bor ikke på Torningvej og har ikke landbrug med dyrehold, men har blot opkøbt jord ved og omkring det nye gylleanlæg:

- Jeg er da også forbavset over at høre og læse om, at gyllen fra anlægget ikke skal bruges til bygherrens hans egne marker, men til at opbevare gylle fra landmænd, der har for meget, for igen afsættes til andre, der mangler. Det er ikke det tilladelsen er givet til. Den givet til, at ejeren skal bruge den nye gyllebeholder med henblik på forsyning af egne marker med gylle, lyder det fra Hans Peter Therkildsen.

Risikerer byggestop

Han tilføjer, at han nu ved selvsyn ved Torningvej vil se, hvad der er gang i. Hans Peter Therkildsen udelukker ikke, at det kan ende med, at der bliver udstedt byggestop i sagen.

Vedrørende beboernes bekymring om meget tung trafik på den smalle skolevej med gyllekørsel erkender Hans Peter Therkildsen, at kommunen ikke har været opmærksom på, det omtalte eksisterende regulativ for tung kørsel med gylle på kommunens veje, som Sebro Press tidligere har omtalt:

- Beklager, men det er naturligvis også et forhold, vi nu vil undersøge nærmere, siger han til Sebro Press.

I det kommunale regi ruller sagen nemlig videre, idet beboerne har hyret en advokat til at varetage deres interesser, og i denne forbindelse er skriverierne i fuld gang. Blandt andet om kommunen lovmæssigt er på den rigtige side i beslutningen om, at opførelsen – ifølge ansøgningen fra ejeren af gylleanlægget-ikke kræver en egentlig byggetilladelse.

Sagen er i øvrigt sat på dagsordenen som orienteringssag for et møde Plan-, Bolig og Miljøudvalget den 14. august.

Kroen fik en sur smiley og en bøde.

Fødevarestyrelsen var den 2. august på kontrolbesøg hos Den Gamle Grænsekro på Koldingvej mellem Christiansfeld og Kolding.

Kroen fik ved et kontrolbesøg den 20. juni en indskærpelse om, at få blandt andet et forhold om kondens i et kølerum ved køkkenet bragt i orden. Ved besøget den 2. august var forholdet ikke bragt i orden - og Fødevarestyrelsen kvitterede med en sur smiley samt en bøde på 10.000 kroner.

I kontrolrapporten oplyser Fødevarestyrelsen blandt andet, at kondensdråber hænger fra rør og ventilator. Under ventilator står der utildækket gryde med fond og under rør står der tallerkener med fødevarer som er tildækkede, men der er kondensvand oven på film.

Lars Bo Andersen, der er ejer af Den Gamle Grænsekro tager til efterretning, at kroen fik den sure smiley:

- Det er irriterende, men der er jo ikke andet at gøre end at bringe det i orden, siger han til jv.dk.

Han mener dog, at bøden på 10.000 kroner er hård.

Kolding Kommune mener ikke, der skal gives byggetilladelse til et nyt stort gylletankanlæg, som opføres ved den lille sidevej, Torningvej, ved Christiansfeld.

Kommunen henholder sig til, at en sådan ikke kræves, blandt andet fordi anlægget opføres i landzoneområde, og er dermed uden for kommunens rækkevidde, skriver netavisen Sebro Press.

Beboerne langs vejen mener dog noget helt andet, og det har de for længst gennem deres advokat skriftligt gjort kommunen opmærksom på, fortæller beboeres talskvinde, Anette Wolff, til Sebro Press.

Og alligevel oplever beboerne til stor forundring, at byggeriet af anlægget er i fuld gang.

Men måske slipper kommunen alligevel ikke for at tage stilling i sagen. En politisk beslutning fra 2013 kan bogstaveligt stikke en kæp i hjulet. Den forbyder nemlig kørsel med store og tunge gyllevogne uden særlig tilladelse på netop en smal vejtype, som Torningvej. Skal der køres alligevel, så er det, ifølge beslutningen, nødvendigt at søge dispensation for hver enkelt kørsel. Der kan ikke udstedes permanent dispensation.

Og det er netop udsigten til kørsel med tunge og brede gyllevogne på den smalle skolevej til og fra det nye gylleanlæg, der bekymrer beboerne ved den lille vej - kombineret med støj- og lugtgener.

Beboerne føler sig i øvrigt, som tidligere omtalt, svigtet af kommunen. De opdager nemlig først, at der var ugler i mosen, da de finder ud af, at byggeriet var i fuld gang. De er skuffet over, at kommunen ikke har reageret på en tidligere fremsendt indsigelse mod gylleanlægget - ud over, at indsigelsen var modtaget, og at den ville indgå i sagens behandling.

Sebro Press prøvede mandag, at komme i kontakt med den ansvarlige sagsbehandler i kommunen, men der blev ikke ringet tilbage.

Afslag på total aktindsigt

Beboerne ved Torningvej har søgt aktindsigt i sagen, men har fået delvis afslag. Det står Anette Wolff også helt uforstående overfor:

- Vi har helt naturligt søgt om fuld aktindsigt i sagen, men kommunen holder akter tre tilbage. Det forstår vi heller ikke, da det for os kun handler om aktindsigt i en byggesag, siger Anette Wolff.

Og hun og beboerne ved Torningvej undrer sig også over, at selv på forespørgsel har kommunen hidtil ikke villet give begrundelse for, hvorfor tre akter holdes tilbage.

- Det eneste vi har fået at vide er, at beslutningen om tilbageholdelsen er truffet 31. juli 2018, men ikke af hvem og hvorfor. Vi synes, at kommunen giver os borgere en beshandling ii sagen, de ikke kan være bekendt, siger en skuffet Anette Wolff.

Den danske sabel, model 1854, også kaldet "gravkorset", er et dansk sidevåben, som blev udleveret til de menige soldater under krigen i 1864.

Den har fået tilnavnet "gravkorset", da skæftet ligner det kristne kors, og fordi sværdet udover kamp også blev brugt til at markere de danske døde soldater på slagmarken, skriver netavisen Sebro Press.

Det var blot en ting af mange, som tilhørerne til et foredrag af Hasse Jespersen - entusiast på området - fik at vide, da han slog lejr i Grænse- og Genforeningsmuseet i Christiansfeld.

Hasse Jespersen var i øvrigt til lejligheden i klædt i typisk feltmæssig udrustning fra 1864-krigen. Han fortalte videre, på ”gravkorset” var soldatens nummer indgraveret, så man kunne identificere den enkelte faldne soldat, som enten ofte var blevet begravet i en fart - eller som slet og ret lå, hvor han faldt.

Desværre tillod politiet og brandmyndighederne ikke under Hasse Jespersens besøg en eller planlagt affyring af soldatens forladegevær - et miniégevær, årgang 1822.

Otte folkeskoler i Kolding Kommune får efter ansøgning lov til at forkorte skoledagene efter sommerferien.

Det fortæller kommunens skolechef, Lars Svenson, til JydskeVestkysten i følge Sebro Press.

Skoledagene bliver blandt andet kortere på Forbundsskolen i Skanderup for 4.-6. klasser og en specialklasse på 4. årgang.

På Kongsbjergskolen i Lunderskov får eleverne fra 4.-9. klasser en kortere skoledag. Men allerede i år har skolen kørt et forsøg med kortere skoledag.

På Christiansfeld Skole får de kommende 4.-8. klasser en kortere skoledag efter sommerferien.

I alle tilfælde er der dog fra kommunen kun givet tilladelse til kortere skoledage på betingelse af at visse krav til undervisningen tilgodeses.

Onsdag fejres Koldings 750 års jubilæum i Christiansfeld.

Onsdag den 20. juni inviterer Christiansfeld Lokalhistorisk Arkiv og Christiansfeld Centret alle interesserede til åbning af udstillingen BY, BORG & LAND.

Vandreudstillingen - BY, BORG & LAND er lokalarkivernes bidrag til fejringen af Koldinghus’ og Koldings 750 års jubilæum. Udstillingen illustrerer samspillet mellem Kolding, Koldinghus og omegnen.

Det skriver Christiansfeld Centret i en pressemeddelelse.

Udstilling lavet af lokalarkiverne

Udstillingen er lavet af lokalarkiverne i Seest, Harte, Lunderskov, Sønder Bjert, Christiansfeld og Vamdrup med støtte fra Kolding Kommune.

- Vi er meget glade for, at vi har fået lov til at lægge lokaler til vandreudstillingen, som vi her hos os har lavet en rammefortælling omkring, fortæller Birgitte Lamp, leder af Christiansfeld Centret.

- Det har samtidig været en stor fornøjelse at lave udstillingen i et tæt og frugtbart samarbejde med Christiansfeld Lokalhistorisk Arkiv.

Udstillingen, der vises i Søstrehuset, suppleres med genstande og billeder fra Christiansfeld Lokalhistorisk Arkiv og Forening, Museet Koldinghus, Else-Marie Hjort og Christiansfeld Centret.

Eske Kath, der er vokset op i Christiansfeld, har skabt en skulptur til Genforeningspladsen i Christiansfeld.

For syv måneder siden satte indvielsen af den nyrenoverede Genforeningsplads i Christiansfeld punktum for syv års anlægsarbejde i byen. Nu får Genforeningspladsen en ekstra prik over i’et med en skulptur skabt af bysbarnet og billedkunstneren Eske Kath, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Opgaven med at skabe et kunstværk til Christiansfeld har for Eske Kath ligget som en naturlig forlængelse af sit tilhørsforhold til byen.

- Jeg har stadig min familie, mine forældre i byen, og har en stor tilknytning til Christiansfeld. Værket, der er i menneskestørrelse, giver mig en fornemmelse af, at jeg vil være til stede i byen, fortæller Eske Kath om baggrunden for at skabe skulpturen.

- Christiansfeld er en stringent by med stramme linjer, og min opvækst her har haft en stor indvirkning på mit arbejde. Jeg synes, jeg skylder byen noget på den konto, som jeg gerne vil betale tilbage ved at skabe et nyt kunstværk, siger Eske Kath videre.

Skulpturen afsløres ved en indvielse den 18. juni klokken 15.

En attraktion for Christiansfeld

Kulturudvalgsformand Jesper Elkjær, der sammen med borgmester Jørn Pedersen, afslører Christiansfelds nye kunstværk, er begejstret for udsigten til, at UNESCO-byen får et kunstværk, der på én gang supplerer Genforeningspladsens mindesmærke, der markerer Genforeningen i 1920 og samtidig bliver en attraktion for byens borgere og turister.

- Det er svært at få armene ned, når vi kan præsentere et kunstværk af denne kaliber. Eske Kath er en kunstner med internationalt format og med en lang og fornem række af værker, udstillinger og udsmykningsopgaver bag sig, og som kulturudvalgsformand er jeg meget glad for, at han har sagt ja til denne opgave, siger Jesper Elkjær.

Skulpturen på Genforeningspladsen er ikke Eske Kaths første værk i Kolding kommune. Han er ’huskunstner’ i Koldings retsbygning og har over en årrække skabt en række værker til både by- og landsretten. Han var desuden en del af udstillingen ’Ikke til salg’ på Trapholt i 2015 og har en stor soloudstilling på vej på Trapholt i januar næste år.

Om Eske Kath

Eske Kath (f. 1975) er vokset op i Christiansfeld, uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2003 og bor og arbejder i København. Kunsten har Eske Kath fået ind med modermælken, da begge forældre, Leif og Gitte Kath, er udøvende kunstnere.

Hans værker er repræsenteret på en lang række museer og samlinger i ind- og udland. Han har blandt andet haft soloudstillinger på Dillon Gallery, New York, (2016), Charlie James Gallery, Los Angeles, (2014), Galerie Mikael Andersen, Berlin (2013), Charles Banks Gallery, New York (2012) og er desuden repræsenteret på HEART, ARKEN, ARoS og Sammlung Essl i Wien. I 2010 var han, sammen med andre fremtrædende billedkunstnere, med til at udsmykke Chr. VII’s Palæ på Amalienborg.

  1. Populært
  2. Læs også...

Nyheder efter dato

« August 2018 »
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31